قالب:معلومات صاحب منصب

من ويكيبيديا، الموسوعه الحره
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
معلومات صاحب منصب
توثيق القالب[أنشئ] [استخدامات]

استعمال

{{معلومات صاحب منصب
| bodyclass = 
| mainwidth = 
| embed = 
| honorific prefix = 
| honorific_prefix = 
| honorific-prefix = 
| name = 
| honorific suffix = 
| honorific_suffix = 
| honorific-suffix = 
| native_name = <!-- name in local language; if more than one, separate using {{قائمة بسيطة}} use {{رمز لغة}}, and omit native_name_lang -->
| native_name_lang = <!-- language two- or three-letter ISO code -->
| image = <!--  زى example.jpg -->
| width = 
| imagesize = 
| image_size = 
| image_upright = 
| alt = <!-- text alternative for image; see WP:ALT -->
| image name = 
| smallimage = 
| caption = 
| speaker = 
| nominee = 
| candidate = 
| 1blankname2 = 
| 1namedata2 = 
| 2blankname2 = 
| 2namedata2 = 
| 3blankname2 = 
| 3namedata2 = 
| 4blankname2 = 
| 4namedata2 = 
| 5blankname2 = 
| 5namedata2 = 
| alongside2 = 
| ambassador_from2 = 
| appointer2 = 
| appointed2 = 
| assembly2 = 
| chancellor2 = 
| co-leader2 = 
| constituency_AM2 = 
| constituency_MP2 = 
| constituency2 = 
| convocation2 = 
| country2 = 
| deputy2 = 
| district2 = 
| firstminister2 = 
| governor-general2 = 
| governor_general2 = 
| governor2 = 
| jr/sr2 = 
| jr/sr and state2 = 
| leader2 = 
| legislature2 = 
| lieutenant_governor2 = 
| lieutenant2 = 
| majorityleader2 = 
| majority_leader2 = 
| minister_from2 = 
| minority_floor_leader2 = 
| majority_floor_leader2 = 
| majority2 = 
| minister2 = 
| minorityleader2 = 
| minority_leader2 = 
| monarch2 = 
| nominator2 = 
| office2 = 
| order2 = 
| parliament2 = 
| parliamentarygroup2 = 
| predecessor2 = 
| preceding2 = 
| preceded2 = 
| premier2 = 
| president2 = 
| primeminister2 = 
| riding2 = 
| speaker_office = 
| state_assembly = 
| state_delegate = 
| state_house = 
| state_legislature = 
| state_senate = 
| state = 
| succeeded2 = 
| succeeding2 = 
| successor2 = 
| taoiseach2 = 
| term_label2 = 
| termlabel2 = 
| termend2 = 
| term_end2 = 
| termstart2 = 
| term_start2 = 
| term2 = 
| title2 = 
| vicegovernor2 = 
| vicepresident2 = 
| vicepremier2 = 
| viceprimeminister2 = 
| party = 
| prior_term = 
| 1blankname = 
| 1namedata = 
| 2blankname = 
| 2namedata = 
| 3blankname = 
| 3namedata = 
| 4blankname = 
| 4namedata = 
| 5blankname = 
| 5namedata = 
| alongside = 
| ambassador_from = 
| appointer = 
| appointed = 
| assembly = 
| chancellor = 
| co-leader = 
| constituency_AM = 
| constituency_MP = 
| constituency = 
| convocation = 
| country = 
| deputy = 
| district = 
| election_date = 
| firstminister = 
| governor-general = 
| governor_general = 
| governor = 
| incumbent = 
| jr/sr = 
| jr/sr and state = 
| leader = 
| legislature = 
| lieutenant_governor = 
| lieutenant = 
| majorityleader = 
| majority_leader = 
| majority = 
| minister = 
| minister_from = 
| minority_floor_leader = 
| majority_floor_leader = 
| minorityleader = 
| minority_leader = 
| monarch = 
| nominator = 
| office = 
| opponent = 
| order = 
| parliament = 
| parliamentarygroup = 
| party_election = 
| predecessor = 
| preceding = 
| preceded = 
| premier = 
| president = 
| primeminister = 
| riding = 
| runningmate = 
| status = 
| succeeded = 
| succeeding = 
| successor = 
| taoiseach = 
| term_label = 
| termlabel = 
| termend = 
| term_end = 
| termstart = 
| term_start = 
| term = 
| title = 
| vicegovernor = 
| vicepresident = 
| vicepremier = 
| viceprimeminister = 
| 1blankname1 = 
| 1namedata1 = 
| 2blankname1 = 
| 2namedata1 = 
| 3blankname1 = 
| 3namedata1 = 
| 4blankname1 = 
| 4namedata1 = 
| 5blankname1 = 
| 5namedata1 = 
| alongside1 = 
| ambassador_from1 = 
| appointer1 = 
| appointed1 = 
| assembly1 = 
| chancellor1 = 
| co-leader1 = 
| constituency_AM1 = 
| constituency_MP1 = 
| constituency1 = 
| convocation1 = 
| country1 = 
| deputy1 = 
| district1 = 
| firstminister1 = 
| governor-general1 = 
| governor_general1 = 
| governor1 = 
| jr/sr1 = 
| jr/sr and state1 = 
| leader1 = 
| legislature1 = 
| lieutenant_governor1 = 
| lieutenant1 = 
| minority_floor_leader1 = 
| minister_from1 = 
| majority_floor_leader1 = 
| majorityleader1 = 
| majority_leader1 = 
| majority1 = 
| minister1 = 
| minorityleader1 = 
| minority_leader1 = 
| monarch1 = 
| nominator1 = 
| office1 = 
| order1 = 
| parliament1 = 
| parliamentarygroup1 = 
| predecessor1 = 
| preceding1 = 
| preceded1 = 
| premier1 = 
| president1 = 
| primeminister1 = 
| riding1 = 
| state_assembly1 = 
| state_delegate1 = 
| state_house1 = 
| state_legislature1 = 
| state_senate1 = 
| state1 = 
| status1 = 
| succeeded1 = 
| succeeding1 = 
| successor1 = 
| taoiseach1 = 
| term_label1 = 
| termlabel1 = 
| termend1 = 
| term_end1 = 
| termstart1 = 
| term_start1 = 
| term1 = 
| title1 = 
| vicegovernor1 = 
| vicepresident1 = 
| vicepremier1 = 
| viceprimeminister1 = 
| prior_term1 = 
| state_assembly2 = 
| state_delegate2 = 
| state_house2 = 
| state_legislature2 = 
| state_senate2 = 
| state2 = 
| status2 = 
| prior_term2 = 
| 1blankname3 = 
| 1namedata3 = 
| 2blankname3 = 
| 2namedata3 = 
| 3blankname3 = 
| 3namedata3 = 
| 4blankname3 = 
| 4namedata3 = 
| 5blankname3 = 
| 5namedata3 = 
| alongside3 = 
| ambassador_from3 = 
| appointer3 = 
| appointed3 = 
| assembly3 = 
| chancellor3 = 
| co-leader3 = 
| constituency_AM3 = 
| constituency_MP3 = 
| constituency3 = 
| convocation3 = 
| country3 = 
| deputy3 = 
| district3 = 
| firstminister3 = 
| governor-general3 = 
| governor_general3 = 
| governor3 = 
| jr/sr3 = 
| jr/sr and state3 = 
| leader3 = 
| legislature3 = 
| lieutenant_governor3 = 
| lieutenant3 = 
| minority_floor_leader3 = 
| minister_from3 = 
| majority_floor_leader3 = 
| majorityleader3 = 
| majority_leader3 = 
| majority3 = 
| minister3 = 
| minorityleader3 = 
| minority_leader3 = 
| monarch3 = 
| nominator3 = 
| office3 = 
| order3 = 
| parliament3 = 
| parliamentarygroup3 = 
| predecessor3 = 
| preceding3 = 
| preceded3 = 
| premier3 = 
| president3 = 
| primeminister3 = 
| riding3 = 
| state_assembly3 = 
| state_delegate3 = 
| state_house3 = 
| state_legislature3 = 
| state_senate3 = 
| state3 = 
| status3 = 
| succeeded3 = 
| succeeding3 = 
| successor3 = 
| taoiseach3 = 
| term_label3 = 
| termlabel3 = 
| termend3 = 
| term_end3 = 
| termstart3 = 
| term_start3 = 
| term3 = 
| title3 = 
| vicegovernor3 = 
| vicepresident3 = 
| vicepremier3 = 
| viceprimeminister3 = 
| prior_term3 = 
| 1blankname4 = 
| 1namedata4 = 
| 2blankname4 = 
| 2namedata4 = 
| 3blankname4 = 
| 3namedata4 = 
| 4blankname4 = 
| 4namedata4 = 
| 5blankname4 = 
| 5namedata4 = 
| alongside4 = 
| ambassador_from4 = 
| appointer4 = 
| appointed4 = 
| assembly4 = 
| chancellor4 = 
| co-leader4 = 
| constituency_AM4 = 
| constituency_MP4 = 
| constituency4 = 
| convocation4 = 
| country4 = 
| deputy4 = 
| district4 = 
| firstminister4 = 
| governor-general4 = 
| governor_general4 = 
| governor4 = 
| jr/sr4 = 
| jr/sr and state4 = 
| leader4 = 
| legislature4 = 
| lieutenant_governor4 = 
| lieutenant4 = 
| minister_from4 = 
| minority_floor_leader4 = 
| majority_floor_leader4 = 
| majorityleader4 = 
| majority_leader4 = 
| majority4 = 
| minister4 = 
| minorityleader4 = 
| minority_leader4 = 
| monarch4 = 
| nominator4 = 
| office4 = 
| order4 = 
| parliament4 = 
| parliamentarygroup4 = 
| predecessor4 = 
| preceding4 = 
| preceded4 = 
| premier4 = 
| president4 = 
| primeminister4 = 
| riding4 = 
| state_assembly4 = 
| state_delegate4 = 
| state_house4 = 
| state_legislature4 = 
| state_senate4 = 
| state4 = 
| status4 = 
| succeeded4 = 
| succeeding4 = 
| successor4 = 
| taoiseach4 = 
| term_label4 = 
| termlabel4 = 
| termend4 = 
| term_end4 = 
| termstart4 = 
| term_start4 = 
| term4 = 
| title4 = 
| vicegovernor4 = 
| vicepresident4 = 
| vicepremier4 = 
| viceprimeminister4 = 
| prior_term4 = 
| 1blankname5 = 
| 1namedata5 = 
| 2blankname5 = 
| 2namedata5 = 
| 3blankname5 = 
| 3namedata5 = 
| 4blankname5 = 
| 4namedata5 = 
| 5blankname5 = 
| 5namedata5 = 
| alongside5 = 
| ambassador_from5 = 
| appointer5 = 
| appointed5 = 
| assembly5 = 
| chancellor5 = 
| co-leader5 = 
| constituency_AM5 = 
| constituency_MP5 = 
| constituency5 = 
| convocation5 = 
| country5 = 
| deputy5 = 
| district5 = 
| firstminister5 = 
| governor-general5 = 
| governor_general5 = 
| governor5 = 
| jr/sr5 = 
| jr/sr and state5 = 
| leader5 = 
| legislature5 = 
| lieutenant_governor5 = 
| lieutenant5 = 
| minister_from5 = 
| minority_floor_leader5 = 
| majority_floor_leader5 = 
| majorityleader5 = 
| majority_leader5 = 
| majority5 = 
| minister5 = 
| minorityleader5 = 
| minority_leader5 = 
| monarch5 = 
| nominator5 = 
| office5 = 
| order5 = 
| parliament5 = 
| parliamentarygroup5 = 
| predecessor5 = 
| preceding5 = 
| preceded5 = 
| premier5 = 
| president5 = 
| primeminister5 = 
| riding5 = 
| state_assembly5 = 
| state_delegate5 = 
| state_house5 = 
| state_legislature5 = 
| state_senate5 = 
| state5 = 
| status5 = 
| succeeded5 = 
| succeeding5 = 
| successor5 = 
| taoiseach5 = 
| term_label5 = 
| termlabel5 = 
| termend5 = 
| term_end5 = 
| termstart5 = 
| term_start5 = 
| term5 = 
| title5 = 
| vicegovernor5 = 
| vicepresident5 = 
| vicepremier5 = 
| viceprimeminister5 = 
| prior_term5 = 
| 1blankname6 = 
| 1namedata6 = 
| 2blankname6 = 
| 2namedata6 = 
| 3blankname6 = 
| 3namedata6 = 
| 4blankname6 = 
| 4namedata6 = 
| 5blankname6 = 
| 5namedata6 = 
| alongside6 = 
| ambassador_from6 = 
| appointer6 = 
| appointed6 = 
| assembly6 = 
| chancellor6 = 
| co-leader6 = 
| constituency_AM6 = 
| constituency_MP6 = 
| constituency6 = 
| convocation6 = 
| country6 = 
| deputy6 = 
| district6 = 
| firstminister6 = 
| governor-general6 = 
| governor_general6 = 
| governor6 = 
| jr/sr6 = 
| jr/sr and state6 = 
| leader6 = 
| legislature6 = 
| lieutenant_governor6 = 
| lieutenant6 = 
| minority_floor_leader6 = 
| minister_from6 = 
| majority_floor_leader6 = 
| majorityleader6 = 
| majority_leader6 = 
| majority6 = 
| minister6 = 
| minorityleader6 = 
| minority_leader6 = 
| monarch6 = 
| nominator6 = 
| office6 = 
| order6 = 
| parliament6 = 
| parliamentarygroup6 = 
| predecessor6 = 
| preceding6 = 
| preceded6 = 
| premier6 = 
| president6 = 
| primeminister6 = 
| riding6 = 
| state_assembly6 = 
| state_delegate6 = 
| state_house6 = 
| state_legislature6 = 
| state_senate6 = 
| state6 = 
| status6 = 
| succeeded6 = 
| succeeding6 = 
| successor6 = 
| taoiseach6 = 
| term_label6 = 
| termlabel6 = 
| termend6 = 
| term_end6 = 
| termstart6 = 
| term_start6 = 
| term6 = 
| title6 = 
| vicegovernor6 = 
| vicepresident6 = 
| vicepremier6 = 
| viceprimeminister6 = 
| prior_term6 = 
| 1blankname7 = 
| 1namedata7 = 
| 2blankname7 = 
| 2namedata7 = 
| 3blankname7 = 
| 3namedata7 = 
| 4blankname7 = 
| 4namedata7 = 
| 5blankname7 = 
| 5namedata7 = 
| alongside7 = 
| ambassador_from7 = 
| appointer7 = 
| appointed7 = 
| assembly7 = 
| chancellor7 = 
| co-leader7 = 
| constituency_AM7 = 
| constituency_MP7 = 
| constituency7 = 
| convocation7 = 
| country7 = 
| deputy7 = 
| district7 = 
| firstminister7 = 
| governor-general7 = 
| governor_general7 = 
| governor7 = 
| jr/sr7 = 
| jr/sr and state7 = 
| leader7 = 
| legislature7 = 
| lieutenant_governor7 = 
| lieutenant7 = 
| minister_from7 = 
| minority_floor_leader7 = 
| majority_floor_leader7 = 
| majorityleader7 = 
| majority_leader7 = 
| majority7 = 
| minister7 = 
| minorityleader7 = 
| minority_leader7 = 
| monarch7 = 
| nominator7 = 
| office7 = 
| order7 = 
| parliament7 = 
| parliamentarygroup7 = 
| predecessor7 = 
| preceding7 = 
| preceded7 = 
| premier7 = 
| president7 = 
| primeminister7 = 
| riding7 = 
| state_assembly7 = 
| state_delegate7 = 
| state_house7 = 
| state_legislature7 = 
| state_senate7 = 
| state7 = 
| status7 = 
| succeeded7 = 
| succeeding7 = 
| successor7 = 
| taoiseach7 = 
| term_label7 = 
| termlabel7 = 
| termend7 = 
| term_end7 = 
| termstart7 = 
| term_start7 = 
| term7 = 
| title7 = 
| vicegovernor7 = 
| vicepresident7 = 
| vicepremier7 = 
| viceprimeminister7 = 
| prior_term7 = 
| 1blankname8 = 
| 1namedata8 = 
| 2blankname8 = 
| 2namedata8 = 
| 3blankname8 = 
| 3namedata8 = 
| 4blankname8 = 
| 4namedata8 = 
| 5blankname8 = 
| 5namedata8 = 
| alongside8 = 
| ambassador_from8 = 
| appointer8 = 
| appointed8 = 
| assembly8 = 
| chancellor8 = 
| co-leader8 = 
| constituency_AM8 = 
| constituency_MP8 = 
| constituency8 = 
| convocation8 = 
| country8 = 
| deputy8 = 
| district8 = 
| firstminister8 = 
| governor-general8 = 
| governor_general8 = 
| governor8 = 
| jr/sr8 = 
| jr/sr and state8 = 
| leader8 = 
| legislature8 = 
| lieutenant_governor8 = 
| lieutenant8 = 
| minister_from8 = 
| minority_floor_leader8 = 
| majority_floor_leader8 = 
| majorityleader8 = 
| majority_leader8 = 
| majority8 = 
| minister8 = 
| minorityleader8 = 
| minority_leader8 = 
| monarch8 = 
| nominator8 = 
| office8 = 
| order8 = 
| parliament8 = 
| parliamentarygroup8 = 
| predecessor8 = 
| preceding8 = 
| preceded8 = 
| premier8 = 
| president8 = 
| primeminister8 = 
| riding8 = 
| state_assembly8 = 
| state_delegate8 = 
| state_house8 = 
| state_legislature8 = 
| state_senate8 = 
| state8 = 
| status8 = 
| succeeded8 = 
| succeeding8 = 
| successor8 = 
| taoiseach8 = 
| term_label8 = 
| termlabel8 = 
| termend8 = 
| term_end8 = 
| termstart8 = 
| term_start8 = 
| term8 = 
| title8 = 
| vicegovernor8 = 
| vicepresident8 = 
| vicepremier8 = 
| viceprimeminister8 = 
| prior_term8 = 
| 1blankname9 = 
| 1namedata9 = 
| 2blankname9 = 
| 2namedata9 = 
| 3blankname9 = 
| 3namedata9 = 
| 4blankname9 = 
| 4namedata9 = 
| 5blankname9 = 
| 5namedata9 = 
| alongside9 = 
| ambassador_from9 = 
| appointer9 = 
| appointed9 = 
| assembly9 = 
| chancellor9 = 
| co-leader9 = 
| constituency_AM9 = 
| constituency_MP9 = 
| constituency9 = 
| convocation9 = 
| country9 = 
| deputy9 = 
| district9 = 
| firstminister9 = 
| governor-general9 = 
| governor_general9 = 
| governor9 = 
| jr/sr9 = 
| jr/sr and state9 = 
| leader9 = 
| legislature9 = 
| lieutenant_governor9 = 
| lieutenant9 = 
| minister_from9 = 
| minority_floor_leader9 = 
| majority_floor_leader9 = 
| majorityleader9 = 
| majority_leader9 = 
| majority9 = 
| minister9 = 
| minorityleader9 = 
| minority_leader9 = 
| monarch9 = 
| nominator9 = 
| office9 = 
| order9 = 
| parliament9 = 
| parliamentarygroup9 = 
| predecessor9 = 
| preceding9 = 
| preceded9 = 
| premier9 = 
| president9 = 
| primeminister9 = 
| riding9 = 
| state_assembly9 = 
| state_delegate9 = 
| state_house9 = 
| state_legislature9 = 
| state_senate9 = 
| state9 = 
| status9 = 
| succeeded9 = 
| succeeding9 = 
| successor9 = 
| taoiseach9 = 
| term_label9 = 
| termlabel9 = 
| termend9 = 
| term_end9 = 
| termstart9 = 
| term_start9 = 
| term9 = 
| title9 = 
| vicegovernor9 = 
| vicepresident9 = 
| vicepremier9 = 
| viceprimeminister9 = 
| prior_term9 = 
| 1blankname10 = 
| 1namedata10 = 
| 2blankname10 = 
| 2namedata10 = 
| 3blankname10 = 
| 3namedata10 = 
| 4blankname10 = 
| 4namedata10 = 
| 5blankname10 = 
| 5namedata10 = 
| alongside10 = 
| ambassador_from10 = 
| appointer10 = 
| appointed10 = 
| assembly10 = 
| chancellor10 = 
| co-leader10 = 
| constituency_AM10 = 
| constituency_MP10 = 
| constituency10 = 
| convocation10 = 
| country10 = 
| deputy10 = 
| district10 = 
| firstminister10 = 
| governor-general10 = 
| governor_general10 = 
| governor10 = 
| jr/sr10 = 
| jr/sr and state10 = 
| leader10 = 
| legislature10 = 
| lieutenant_governor10 = 
| lieutenant10 = 
| minister_from10 = 
| minority_floor_leader10 = 
| majority_floor_leader10 = 
| majorityleader10 = 
| majority_leader10 = 
| majority10 = 
| minister10 = 
| minorityleader10 = 
| minority_leader10 = 
| monarch10 = 
| nominator10 = 
| office10 = 
| order10 = 
| parliament10 = 
| parliamentarygroup10 = 
| predecessor10 = 
| preceding10 = 
| preceded10 = 
| premier10 = 
| president10 = 
| primeminister10 = 
| riding10 = 
| state_assembly10 = 
| state_delegate10 = 
| state_house10 = 
| state_legislature10 = 
| state_senate10 = 
| state10 = 
| status10 = 
| succeeded10 = 
| succeeding10 = 
| successor10 = 
| taoiseach10 = 
| term_label10 = 
| termlabel10 = 
| termend10 = 
| term_end10 = 
| termstart10 = 
| term_start10 = 
| term10 = 
| title10 = 
| vicegovernor10 = 
| vicepresident10 = 
| vicepremier10 = 
| viceprimeminister10 = 
| prior_term10 = 
| 1blankname11 = 
| 1namedata11 = 
| 2blankname11 = 
| 2namedata11 = 
| 3blankname11 = 
| 3namedata11 = 
| 4blankname11 = 
| 4namedata11 = 
| 5blankname11 = 
| 5namedata11 = 
| alongside11 = 
| ambassador_from11 = 
| appointer11 = 
| appointed11 = 
| assembly11 = 
| chancellor11 = 
| co-leader11 = 
| constituency_AM11 = 
| constituency_MP11 = 
| constituency11 = 
| convocation11 = 
| country11 = 
| deputy11 = 
| district11 = 
| firstminister11 = 
| governor-general11 = 
| governor_general11 = 
| governor11 = 
| jr/sr11 = 
| jr/sr and state11 = 
| leader11 = 
| legislature11 = 
| lieutenant_governor11 = 
| lieutenant11 = 
| minister_from11 = 
| minority_floor_leader11 = 
| majority_floor_leader11 = 
| majorityleader11 = 
| majority_leader11 = 
| majority11 = 
| minister11 = 
| minorityleader11 = 
| minority_leader11 = 
| monarch11 = 
| nominator11 = 
| office11 = 
| order11 = 
| parliament11 = 
| parliamentarygroup11 = 
| predecessor11 = 
| preceding11 = 
| preceded11 = 
| premier11 = 
| president11 = 
| primeminister11 = 
| riding11 = 
| state_assembly11 = 
| state_delegate11 = 
| state_house11 = 
| state_legislature11 = 
| state_senate11 = 
| state11 = 
| status11 = 
| succeeded11 = 
| succeeding11 = 
| successor11 = 
| taoiseach11 = 
| term_label11 = 
| termlabel11 = 
| termend11 = 
| term_end11 = 
| termstart11 = 
| term_start11 = 
| term11 = 
| title11 = 
| vicegovernor11 = 
| vicepresident11 = 
| vicepremier11 = 
| viceprimeminister11 = 
| prior_term11 = 
| 1blankname12 = 
| 1namedata12 = 
| 2blankname12 = 
| 2namedata12 = 
| 3blankname12 = 
| 3namedata12 = 
| 4blankname12 = 
| 4namedata12 = 
| 5blankname12 = 
| 5namedata12 = 
| alongside12 = 
| ambassador_from12 = 
| appointer12 = 
| appointed12 = 
| assembly12 = 
| chancellor12 = 
| co-leader12 = 
| constituency_AM12 = 
| constituency_MP12 = 
| constituency12 = 
| convocation12 = 
| country12 = 
| deputy12 = 
| district12 = 
| firstminister12 = 
| governor-general12 = 
| governor_general12 = 
| governor12 = 
| jr/sr12 = 
| jr/sr and state12 = 
| leader12 = 
| legislature12 = 
| lieutenant_governor12 = 
| lieutenant12 = 
| minister_from12 = 
| minority_floor_leader12 = 
| majority_floor_leader12 = 
| majorityleader12 = 
| majority_leader12 = 
| majority12 = 
| minister12 = 
| minorityleader12 = 
| minority_leader12 = 
| monarch12 = 
| nominator12 = 
| office12 = 
| order12 = 
| parliament12 = 
| parliamentarygroup12 = 
| predecessor12 = 
| preceding12 = 
| preceded12 = 
| premier12 = 
| president12 = 
| primeminister12 = 
| riding12 = 
| state_assembly12 = 
| state_delegate12 = 
| state_house12 = 
| state_legislature12 = 
| state_senate12 = 
| state12 = 
| status12 = 
| succeeded12 = 
| succeeding12 = 
| successor12 = 
| taoiseach12 = 
| term_label12 = 
| termlabel12 = 
| termend12 = 
| term_end12 = 
| termstart12 = 
| term_start12 = 
| term12 = 
| title12 = 
| vicegovernor12 = 
| vicepresident12 = 
| vicepremier12 = 
| viceprimeminister12 = 
| prior_term12 = 
| 1blankname13 = 
| 1namedata13 = 
| 2blankname13 = 
| 2namedata13 = 
| 3blankname13 = 
| 3namedata13 = 
| 4blankname13 = 
| 4namedata13 = 
| 5blankname13 = 
| 5namedata13 = 
| alongside13 = 
| ambassador_from13 = 
| appointer13 = 
| appointed13 = 
| assembly13 = 
| chancellor13 = 
| co-leader13 = 
| constituency_AM13 = 
| constituency_MP13 = 
| constituency13 = 
| convocation13 = 
| country13 = 
| deputy13 = 
| district13 = 
| firstminister13 = 
| governor-general13 = 
| governor_general13 = 
| governor13 = 
| jr/sr13 = 
| jr/sr and state13 = 
| leader13 = 
| legislature13 = 
| lieutenant_governor13 = 
| lieutenant13 = 
| minister_from13 = 
| minority_floor_leader13 = 
| majority_floor_leader13 = 
| majorityleader13 = 
| majority_leader13 = 
| majority13 = 
| minister13 = 
| minorityleader13 = 
| minority_leader13 = 
| monarch13 = 
| nominator13 = 
| office13 = 
| order13 = 
| parliament13 = 
| parliamentarygroup13 = 
| predecessor13 = 
| preceding13 = 
| preceded13 = 
| premier13 = 
| president13 = 
| primeminister13 = 
| riding13 = 
| state_assembly13 = 
| state_delegate13 = 
| state_house13 = 
| state_legislature13 = 
| state_senate13 = 
| state13 = 
| status13 = 
| succeeded13 = 
| succeeding13 = 
| successor13 = 
| taoiseach13 = 
| term_label13 = 
| termlabel13 = 
| termend13 = 
| term_end13 = 
| termstart13 = 
| term_start13 = 
| term13 = 
| title13 = 
| vicegovernor13 = 
| vicepresident13 = 
| vicepremier13 = 
| viceprimeminister13 = 
| prior_term13 = 
| 1blankname14 = 
| 1namedata14 = 
| 2blankname14 = 
| 2namedata14 = 
| 3blankname14 = 
| 3namedata14 = 
| 4blankname14 = 
| 4namedata14 = 
| 5blankname14 = 
| 5namedata14 = 
| alongside14 = 
| ambassador_from14 = 
| appointer14 = 
| appointed14 = 
| assembly14 = 
| chancellor14 = 
| co-leader14 = 
| constituency_AM14 = 
| constituency_MP14 = 
| constituency14 = 
| convocation14 = 
| country14 = 
| deputy14 = 
| district14 = 
| firstminister14 = 
| governor-general14 = 
| governor_general14 = 
| governor14 = 
| jr/sr14 = 
| jr/sr and state14 = 
| leader14 = 
| legislature14 = 
| lieutenant_governor14 = 
| lieutenant14 = 
| minister_from14 = 
| minority_floor_leader14 = 
| majority_floor_leader14 = 
| majorityleader14 = 
| majority_leader14 = 
| majority14 = 
| minister14 = 
| minorityleader14 = 
| minority_leader14 = 
| monarch14 = 
| nominator14 = 
| office14 = 
| order14 = 
| parliament14 = 
| parliamentarygroup14 = 
| predecessor14 = 
| preceding14 = 
| preceded14 = 
| premier14 = 
| president14 = 
| primeminister14 = 
| riding14 = 
| state_assembly14 = 
| state_delegate14 = 
| state_house14 = 
| state_legislature14 = 
| state_senate14 = 
| state14 = 
| status14 = 
| succeeded14 = 
| succeeding14 = 
| successor14 = 
| taoiseach14 = 
| term_label14 = 
| termlabel14 = 
| termend14 = 
| term_end14 = 
| termstart14 = 
| term_start14 = 
| term14 = 
| title14 = 
| vicegovernor14 = 
| vicepresident14 = 
| vicepremier14 = 
| viceprimeminister14 = 
| prior_term14 = 
| 1blankname15 = 
| 1namedata15 = 
| 2blankname15 = 
| 2namedata15 = 
| 3blankname15 = 
| 3namedata15 = 
| 4blankname15 = 
| 4namedata15 = 
| 5blankname15 = 
| 5namedata15 = 
| alongside15 = 
| ambassador_from15 = 
| appointer15 = 
| appointed15 = 
| assembly15 = 
| chancellor15 = 
| co-leader15 = 
| constituency_AM15 = 
| constituency_MP15 = 
| constituency15 = 
| convocation15 = 
| country15 = 
| deputy15 = 
| district15 = 
| firstminister15 = 
| governor-general15 = 
| governor_general15 = 
| governor15 = 
| jr/sr15 = 
| jr/sr and state15 = 
| leader15 = 
| legislature15 = 
| lieutenant_governor15 = 
| lieutenant15 = 
| minister_from15 = 
| minority_floor_leader15 = 
| majority_floor_leader15 = 
| majorityleader15 = 
| majority_leader15 = 
| majority15 = 
| minister15 = 
| minorityleader15 = 
| minority_leader15 = 
| monarch15 = 
| nominator15 = 
| office15 = 
| order15 = 
| parliament15 = 
| parliamentarygroup15 = 
| predecessor15 = 
| preceding15 = 
| preceded15 = 
| premier15 = 
| president15 = 
| primeminister15 = 
| riding15 = 
| state_assembly15 = 
| state_delegate15 = 
| state_house15 = 
| state_legislature15 = 
| state_senate15 = 
| state15 = 
| status15 = 
| succeeded15 = 
| succeeding15 = 
| successor15 = 
| taoiseach15 = 
| term_label15 = 
| termlabel15 = 
| termend15 = 
| term_end15 = 
| termstart15 = 
| term_start15 = 
| term15 = 
| title15 = 
| vicegovernor15 = 
| vicepresident15 = 
| vicepremier15 = 
| viceprimeminister15 = 
| prior_term15 = 
| 1blankname16 = 
| 1namedata16 = 
| 2blankname16 = 
| 2namedata16 = 
| 3blankname16 = 
| 3namedata16 = 
| 4blankname16 = 
| 4namedata16 = 
| 5blankname16 = 
| 5namedata16 = 
| alongside16 = 
| ambassador_from16 = 
| appointer16 = 
| appointed16 = 
| assembly16 = 
| chancellor16 = 
| co-leader16 = 
| constituency_AM16 = 
| constituency_MP16 = 
| constituency16 = 
| convocation16 = 
| country16 = 
| deputy16 = 
| district16 = 
| firstminister16 = 
| governor-general16 = 
| governor_general16 = 
| governor16 = 
| jr/sr16 = 
| jr/sr and state16 = 
| leader16 = 
| legislature16 = 
| lieutenant_governor16 = 
| lieutenant16 = 
| minister_from16 = 
| minority_floor_leader16 = 
| majority_floor_leader16 = 
| majorityleader16 = 
| majority_leader16 = 
| majority16 = 
| minister16 = 
| minorityleader16 = 
| minority_leader16 = 
| monarch16 = 
| nominator16 = 
| office16 = 
| order16 = 
| parliament16 = 
| parliamentarygroup16 = 
| predecessor16 = 
| preceding16 = 
| preceded16 = 
| premier16 = 
| president16 = 
| primeminister16 = 
| riding16 = 
| state_assembly16 = 
| state_delegate16 = 
| state_house16 = 
| state_legislature16 = 
| state_senate16 = 
| state16 = 
| status16 = 
| succeeded16 = 
| succeeding16 = 
| successor16 = 
| taoiseach16 = 
| term_label16 = 
| termlabel16 = 
| termend16 = 
| term_end16 = 
| termstart16 = 
| term_start16 = 
| term16 = 
| title16 = 
| vicegovernor16 = 
| vicepresident16 = 
| vicepremier16 = 
| viceprimeminister16 = 
| prior_term16 = 
| module0 = 
| pronunciation = 
| birth_name = 
| birthname = 
| birth_date = 
| birth_place = 
| death_date = 
| death_place = 
| resting_place = 
| restingplace = 
| resting_place_coordinates = 
| restingplacecoordinates = 
| citizenship = 
| nationality = 
| otherparty = 
| spouse = 
| partner = 
| relations = 
| children = 
| parents = 
| mother = 
| father = 
| relatives = 
| residence = 
| education = 
| alma_mater = 
| occupation = 
| profession = 
| known_for = 
| salary = 
| net_worth = 
| cabinet = 
| committees = 
| portfolio = 
| awards = 
| data1 = 
| data2 = 
| data3 = 
| data4 = 
| data5 = 
| death_cause = 
| height = 
| mawards = 
| blank1 = 
| blank2 = 
| blank3 = 
| blank4 = 
| blank5 = 
| signature = 
| signature_alt = 
| website = <!-- استخدم {{مسار|example.com}} -->
| allegiance = 
| branch = 
| serviceyears = 
| rank = 
| unit = 
| commands = 
| battles = 
| military_blank1 = 
| nickname = 
| branch_label = 
| serviceyears_label = 
| rank_label = 
| unit_label = 
| battles_label = 
| military_data1 = 
| military_blank2 = 
| military_data2 = 
| military_blank3 = 
| military_data3 = 
| military_blank4 = 
| military_data4 = 
| military_blank5 = 
| military_data5 = 
| module = 
| module2 = 
| module3 = 
| module4 = 
| module5 = 
| footnotes = 
| date = 
| year = 
| source = 
| 1blankname0 = 
| 1namedata0 = 
| 2blankname0 = 
| 2namedata0 = 
| 3blankname0 = 
| 3namedata0 = 
| 4blankname0 = 
| 4namedata0 = 
| 5blankname0 = 
| 5namedata0 = 
| alongside0 = 
| ambassador_from0 = 
| appointer0 = 
| assembly0 = 
| chancellor0 = 
| co-leader0 = 
| constituency_AM0 = 
| constituency0 = 
| country0 = 
| deputy0 = 
| district0 = 
| firstminister0 = 
| governor-general0 = 
| governor0 = 
| jr/sr0 = 
| jr/sr and state0 = 
| leader0 = 
| legislature0 = 
| lieutenant_governor0 = 
| lieutenant0 = 
| minister_from0 = 
| minority_floor_leader0 = 
| majority_floor_leader0 = 
| majorityleader0 = 
| majority0 = 
| minister0 = 
| minorityleader0 = 
| monarch0 = 
| nominator0 = 
| office0 = 
| order0 = 
| parliament0 = 
| predecessor0 = 
| preceding0 = 
| preceded0 = 
| premier0 = 
| president0 = 
| primeminister0 = 
| riding0 = 
| state_assembly0 = 
| state_delegate0 = 
| state_house0 = 
| state_legislature0 = 
| state_senate0 = 
| state0 = 
| succeeded0 = 
| succeeding0 = 
| successor0 = 
| taoiseach0 = 
| termend0 = 
| termstart0 = 
| term0 = 
| title0 = 
| vicegovernor0 = 
| vicepresident0 = 
| vicepremier0 = 
| viceprimeminister0 = 
| prior_term0 = 
| appointe0 = 
| constituency_0 = 
}}