قالب:Geobox

من ويكيبيديا، الموسوعه الحره
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
توثيق القالب[أنشئ] [استخدامات]

استعمال

{{Geobox
| coordinates_no_title = 
| lat_d = 
| lat_m = 
| lat_s = 
| lat_NS = 
| long_d = 
| long_m = 
| long_s = 
| long_EW = 
| country = 
| state = 
| region = 
| 1 = 
| population = 
| coordinates_type = 
| coordinates_format = 
| mouth_lat_d = 
| mouth_lat_m = 
| mouth_lat_s = 
| mouth_lat_NS = 
| mouth_long_d = 
| mouth_long_m = 
| mouth_long_s = 
| mouth_long_EW = 
| capital_lat_d = 
| capital_lat_m = 
| capital_lat_s = 
| capital_lat_NS = 
| capital_long_d = 
| capital_long_m = 
| capital_long_s = 
| capital_long_EW = 
| geobox_width = 
| whs_name = 
| name = 
| native_name = <!-- name in local language; if more than one, separate using {{قائمة بسيطة}} use {{رمز لغة}}, and omit native_name_lang -->
| other_name = 
| other_name_note = 
| other_name1 = 
| other_name1_note = 
| other_name2 = 
| other_name2_note = 
| other_name3 = 
| other_name3_note = 
| other_name4 = 
| other_name4_note = 
| other_name5 = 
| other_name5_note = 
| other_name6 = 
| other_name6_note = 
| other_name7 = 
| other_name7_note = 
| category_hide = 
| category = 
| native_category = 
| image = <!--  زى example.jpg -->
| image_caption = 
| image_size = 
| image_alt = 
| flag = 
| symbol = 
| flag_type = 
| flag_label = 
| flag_note = 
| flag_size = 
| flag_border = 
| symbol_type = 
| symbol_label = 
| symbol_note = 
| symbol_size = 
| symbol_border = 
| flag_alt = 
| symbol_alt = 
| official_name = 
| etymology = 
| motto = 
| nickname = 
| official_name_type = 
| official_name_label = 
| official_name_note = 
| etymology_type = 
| etymology_label = 
| etymology_note = 
| motto_type = 
| motto_label = 
| motto_note = 
| nickname_type = 
| nickname_label = 
| nickname_note = 
| district = 
| commune = 
| municipality = 
| country_fold = 
| country_flag = 
| country1 = 
| country_type = 
| country_label = 
| country_note = 
| country1_note = 
| country2 = 
| country2_note = 
| country3 = 
| country3_note = 
| country4 = 
| country4_note = 
| country5 = 
| country5_note = 
| country6 = 
| country6_note = 
| country7 = 
| country7_note = 
| country8 = 
| country8_note = 
| country9 = 
| country9_note = 
| country10 = 
| country10_note = 
| country11 = 
| country11_note = 
| country12 = 
| country12_note = 
| country13 = 
| country13_note = 
| country14 = 
| country14_note = 
| country15 = 
| country15_note = 
| state_fold = 
| state_flag = 
| state1 = 
| state_type = 
| state_label = 
| state_note = 
| state1_note = 
| state2 = 
| state2_note = 
| state3 = 
| state3_note = 
| state4 = 
| state4_note = 
| state5 = 
| state5_note = 
| state6 = 
| state6_note = 
| state7 = 
| state7_note = 
| state8 = 
| state8_note = 
| state9 = 
| state9_note = 
| state10 = 
| state10_note = 
| state11 = 
| state11_note = 
| state12 = 
| state12_note = 
| state13 = 
| state13_note = 
| state14 = 
| state14_note = 
| state15 = 
| state15_note = 
| region_fold = 
| region1 = 
| region_type = 
| region_label = 
| region_note = 
| region1_note = 
| region2 = 
| region2_note = 
| region3 = 
| region3_note = 
| region4 = 
| region4_note = 
| region5 = 
| region5_note = 
| region6 = 
| region6_note = 
| region7 = 
| region7_note = 
| region8 = 
| region8_note = 
| region9 = 
| region9_note = 
| region10 = 
| region10_note = 
| region11 = 
| region11_note = 
| region12 = 
| region12_note = 
| region13 = 
| region13_note = 
| region14 = 
| region14_note = 
| region15 = 
| region15_note = 
| district_fold = 
| district1 = 
| district_type = 
| district_label = 
| district_note = 
| district1_note = 
| district2 = 
| district2_note = 
| district3 = 
| district3_note = 
| district4 = 
| district4_note = 
| district5 = 
| district5_note = 
| district6 = 
| district6_note = 
| district7 = 
| district7_note = 
| district8 = 
| district8_note = 
| district9 = 
| district9_note = 
| district10 = 
| district10_note = 
| district11 = 
| district11_note = 
| district12 = 
| district12_note = 
| district13 = 
| district13_note = 
| district14 = 
| district14_note = 
| district15 = 
| district15_note = 
| commune_fold = 
| commune1 = 
| commune_type = 
| commune_label = 
| commune_note = 
| commune1_note = 
| commune2 = 
| commune2_note = 
| commune3 = 
| commune3_note = 
| commune4 = 
| commune4_note = 
| commune5 = 
| commune5_note = 
| commune6 = 
| commune6_note = 
| commune7 = 
| commune7_note = 
| commune8 = 
| commune8_note = 
| commune9 = 
| commune9_note = 
| commune10 = 
| commune10_note = 
| commune11 = 
| commune11_note = 
| commune12 = 
| commune12_note = 
| commune13 = 
| commune13_note = 
| commune14 = 
| commune14_note = 
| commune15 = 
| commune15_note = 
| municipality_fold = 
| municipality1 = 
| municipality_type = 
| municipality_label = 
| municipality_note = 
| municipality1_note = 
| municipality2 = 
| municipality2_note = 
| municipality3 = 
| municipality3_note = 
| municipality4 = 
| municipality4_note = 
| municipality5 = 
| municipality5_note = 
| municipality6 = 
| municipality6_note = 
| municipality7 = 
| municipality7_note = 
| municipality8 = 
| municipality8_note = 
| municipality9 = 
| municipality9_note = 
| municipality10 = 
| municipality10_note = 
| municipality11 = 
| municipality11_note = 
| municipality12 = 
| municipality12_note = 
| municipality13 = 
| municipality13_note = 
| municipality14 = 
| municipality14_note = 
| municipality15 = 
| municipality15_note = 
| parent = 
| range = 
| part = 
| border = 
| tributary_left = 
| tributary_right = 
| child_left = 
| child_right = 
| city = 
| landmark = 
| building = 
| river = 
| parent_fold = 
| parent_type = 
| parent_label = 
| parent_note = 
| parent1 = 
| parent1_note = 
| parent2 = 
| parent2_note = 
| parent3 = 
| parent3_note = 
| range_fold = 
| range_type = 
| range_note = 
| range1 = 
| range1_note = 
| range2 = 
| range2_note = 
| range3 = 
| range3_note = 
| road = 
| road_type = 
| road_label = 
| road_note = 
| road1 = 
| road1_type = 
| road1_label = 
| road1_note = 
| road2 = 
| road2_type = 
| road2_label = 
| road2_note = 
| road3 = 
| road3_type = 
| road3_label = 
| road3_note = 
| road4 = 
| road4_type = 
| road4_label = 
| road4_note = 
| border_fold = 
| border_type = 
| border_label = 
| border_note = 
| border1 = 
| border1_note = 
| border2 = 
| border2_note = 
| border3 = 
| border3_note = 
| border4 = 
| border4_note = 
| border5 = 
| border5_note = 
| border6 = 
| border6_note = 
| border7 = 
| border7_note = 
| border8 = 
| border8_note = 
| border9 = 
| border9_note = 
| border10 = 
| border10_note = 
| border11 = 
| border11_note = 
| border12 = 
| border12_note = 
| border13 = 
| border13_note = 
| border14 = 
| border14_note = 
| border15 = 
| border15_note = 
| part_fold = 
| part_type = 
| part_label = 
| part_note = 
| part1 = 
| part1_note = 
| part2 = 
| part2_note = 
| part3 = 
| part3_note = 
| part4 = 
| part4_note = 
| part5 = 
| part5_note = 
| part6 = 
| part6_note = 
| part7 = 
| part7_note = 
| part8 = 
| part8_note = 
| part9 = 
| part9_note = 
| part10 = 
| part10_note = 
| part11 = 
| part11_note = 
| part12 = 
| part12_note = 
| part13 = 
| part13_note = 
| part14 = 
| part14_note = 
| part15 = 
| part15_note = 
| part16 = 
| part16_note = 
| part17 = 
| part17_note = 
| part18 = 
| part18_note = 
| part19 = 
| part19_note = 
| part20 = 
| part20_note = 
| part21 = 
| part21_note = 
| part22 = 
| part22_note = 
| part23 = 
| part23_note = 
| part24 = 
| part24_note = 
| part25 = 
| part25_note = 
| part26 = 
| part26_note = 
| part27 = 
| part27_note = 
| part28 = 
| part28_note = 
| part29 = 
| part29_note = 
| part30 = 
| part30_note = 
| part31 = 
| part31_note = 
| part32 = 
| part32_note = 
| part33 = 
| part33_note = 
| part34 = 
| part34_note = 
| part35 = 
| part35_note = 
| part36 = 
| part36_note = 
| part37 = 
| part37_note = 
| part38 = 
| part38_note = 
| part39 = 
| part39_note = 
| part40 = 
| part40_note = 
| part41 = 
| part41_note = 
| tributary_type = 
| child_type = 
| tributary_label = 
| child_label = 
| tributary_fold = 
| child_fold = 
| tributary_left_fold = 
| child_left_fold = 
| tributary_left_type = 
| child_left_type = 
| tributary_left_label = 
| child_left_label = 
| tributary_left_note = 
| child_left_note = 
| tributary_left1 = 
| child_left1 = 
| tributary_left1_note = 
| child_left1_note = 
| tributary_left2 = 
| child_left2 = 
| tributary_left2_note = 
| child_left2_note = 
| tributary_left3 = 
| child_left3 = 
| tributary_left3_note = 
| child_left3_note = 
| tributary_left4 = 
| child_left4 = 
| tributary_left4_note = 
| child_left4_note = 
| tributary_left5 = 
| child_left5 = 
| tributary_left5_note = 
| child_left5_note = 
| tributary_left6 = 
| child_left6 = 
| tributary_left6_note = 
| child_left6_note = 
| tributary_left7 = 
| child_left7 = 
| tributary_left7_note = 
| child_left7_note = 
| tributary_left8 = 
| child_left8 = 
| tributary_left8_note = 
| child_left8_note = 
| tributary_left9 = 
| child_left9 = 
| tributary_left9_note = 
| child_left9_note = 
| tributary_left10 = 
| child_left10 = 
| tributary_left10_note = 
| child_left10_note = 
| tributary11_left = 
| child_left11 = 
| tributary_left11_note = 
| child_left11_note = 
| tributary_left12 = 
| child_left12 = 
| tributary_left12_note = 
| child_left12_note = 
| tributary_left13 = 
| child_left13 = 
| tributary_left13_note = 
| child_left13_note = 
| tributary_left14 = 
| child_left14 = 
| tributary_left14_note = 
| child_left14_note = 
| tributary_left15 = 
| child_left15 = 
| tributary_left15_note = 
| child_left15_note = 
| tributary_right_fold = 
| child_right_fold = 
| tributary_right_type = 
| child_right_type = 
| tributary_right_label = 
| child_right_label = 
| tributary_right_note = 
| child_right_note = 
| tributary_right1 = 
| child_right1 = 
| tributary_right1_note = 
| child_right1_note = 
| tributary_right2 = 
| child_right2 = 
| tributary_right2_note = 
| child_right2_note = 
| tributary_right3 = 
| child_right3 = 
| tributary_right3_note = 
| child_right3_note = 
| tributary_right4 = 
| child_right4 = 
| tributary_right4_note = 
| child_right4_note = 
| tributary_right5 = 
| child_right5 = 
| tributary_right5_note = 
| child_right5_note = 
| tributary_right6 = 
| child_right6 = 
| tributary_right6_note = 
| child_right6_note = 
| tributary_right7 = 
| child_right7 = 
| tributary_right7_note = 
| child_right7_note = 
| tributary_right8 = 
| child_right8 = 
| tributary_right8_note = 
| child_right8_note = 
| tributary_right9 = 
| child_right9 = 
| tributary_right9_note = 
| child_right9_note = 
| tributary_right10 = 
| child_right10 = 
| tributary_right10_note = 
| child_right10_note = 
| tributary11_right = 
| child_right11 = 
| tributary_right11_note = 
| child_right11_note = 
| tributary_right12 = 
| child_right12 = 
| tributary_right12_note = 
| child_right12_note = 
| tributary_right13 = 
| child_right13 = 
| tributary_right13_note = 
| child_right13_note = 
| tributary_right14 = 
| child_right14 = 
| tributary_right14_note = 
| child_right14_note = 
| tributary_right15 = 
| child_right15 = 
| tributary_right15_note = 
| child_right15_note = 
| city_fold = 
| city1 = 
| city_type = 
| city_label = 
| city_note = 
| city1_note = 
| city2 = 
| city2_note = 
| city3 = 
| city3_note = 
| city4 = 
| city4_note = 
| city5 = 
| city5_note = 
| city6 = 
| city6_note = 
| city7 = 
| city7_note = 
| city8 = 
| city8_note = 
| city9 = 
| city9_note = 
| city10 = 
| city10_note = 
| city11 = 
| city11_note = 
| city12 = 
| city12_note = 
| city13 = 
| city13_note = 
| city14 = 
| city14_note = 
| city15 = 
| city15_note = 
| landmark_fold = 
| landmark1 = 
| landmark_type = 
| landmark_label = 
| landmark_note = 
| landmark1_note = 
| landmark2 = 
| landmark2_note = 
| landmark3 = 
| landmark3_note = 
| landmark4 = 
| landmark4_note = 
| landmark5 = 
| landmark5_note = 
| landmark6 = 
| landmark6_note = 
| landmark7 = 
| landmark7_note = 
| landmark8 = 
| landmark8_note = 
| landmark9 = 
| landmark9_note = 
| landmark10 = 
| landmark10_note = 
| landmark11 = 
| landmark11_note = 
| landmark12 = 
| landmark12_note = 
| landmark13 = 
| landmark13_note = 
| landmark14 = 
| landmark14_note = 
| landmark15 = 
| landmark15_note = 
| lake = 
| lake_fold = 
| lake1 = 
| lake_type = 
| lake_label = 
| lake_note = 
| lake1_note = 
| lake2 = 
| lake2_note = 
| lake3 = 
| lake3_note = 
| lake4 = 
| lake4_note = 
| lake5 = 
| lake5_note = 
| lake6 = 
| lake6_note = 
| lake7 = 
| lake7_note = 
| lake8 = 
| lake8_note = 
| lake9 = 
| lake9_note = 
| lake10 = 
| lake10_note = 
| lake11 = 
| lake11_note = 
| lake12 = 
| lake12_note = 
| lake13 = 
| lake13_note = 
| lake14 = 
| lake14_note = 
| lake15 = 
| lake15_note = 
| mountain = 
| mountain_fold = 
| mountain1 = 
| mountain_type = 
| mountain_label = 
| mountain_note = 
| mountain1_note = 
| mountain2 = 
| mountain2_note = 
| mountain3 = 
| mountain3_note = 
| mountain4 = 
| mountain4_note = 
| mountain5 = 
| mountain5_note = 
| mountain6 = 
| mountain6_note = 
| mountain7 = 
| mountain7_note = 
| mountain8 = 
| mountain8_note = 
| mountain9 = 
| mountain9_note = 
| mountain10 = 
| mountain10_note = 
| mountain11 = 
| mountain11_note = 
| mountain12 = 
| mountain12_note = 
| mountain13 = 
| mountain13_note = 
| mountain14 = 
| mountain14_note = 
| mountain15 = 
| mountain15_note = 
| building_fold = 
| building1 = 
| building_type = 
| building_label = 
| building_note = 
| building1_note = 
| building2 = 
| building2_note = 
| building3 = 
| building3_note = 
| building4 = 
| building4_note = 
| building5 = 
| building5_note = 
| building6 = 
| building6_note = 
| building7 = 
| building7_note = 
| building8 = 
| building8_note = 
| building9 = 
| building9_note = 
| building10 = 
| building10_note = 
| building11 = 
| building11_note = 
| building12 = 
| building12_note = 
| building13 = 
| building13_note = 
| building14 = 
| building14_note = 
| building15 = 
| building15_note = 
| river_fold = 
| river1 = 
| river_type = 
| river_label = 
| river_note = 
| river1_note = 
| river2 = 
| river2_note = 
| river3 = 
| river3_note = 
| river4 = 
| river4_note = 
| river5 = 
| river5_note = 
| river6 = 
| river6_note = 
| river7 = 
| river7_note = 
| river8 = 
| river8_note = 
| river9 = 
| river9_note = 
| river10 = 
| river10_note = 
| river11 = 
| river11_note = 
| river12 = 
| river12_note = 
| river13 = 
| river13_note = 
| river14 = 
| river14_note = 
| river15 = 
| river15_note = 
| location = 
| elevation = 
| elevation_imperial = 
| prominence = 
| prominence_imperial = 
| capital = 
| government = 
| government_location = 
| government_elevation = 
| government_elevation_imperial = 
| government_lat_d = 
| highest = 
| highest_location = 
| highest_elevation = 
| highest_elevation_imperial = 
| highest_lat_d = 
| lowest = 
| lowest_location = 
| lowest_elevation = 
| lowest_elevation_imperial = 
| lowest_lat_d = 
| source = 
| source_name = 
| source_location = 
| source_elevation = 
| source_elevation_imperial = 
| source_lat_d = 
| source1 = 
| source1_name = 
| source1_location = 
| source1_elevation = 
| source1_elevation_imperial = 
| source1_lat_d = 
| source_confluence = 
| source_confluence_name = 
| source_confluence_location = 
| source_confluence_elevation = 
| source_confluence_elevation_imperial = 
| source_confluence_lat_d = 
| topo_map = 
| location_type = 
| location_label = 
| location_note = 
| location_municipality = 
| location_municipality1 = 
| location_district = 
| location_district1 = 
| location_region = 
| location_region1 = 
| location_state = 
| location_state1 = 
| location_country = 
| location_country1 = 
| elevation_unit = 
| elevation_round = 
| elevation_note = 
| prominence_unit = 
| prominence_round = 
| prominence_note = 
| coordinates_note = 
| capital_name = 
| capital_location = 
| capital_elevation = 
| capital_elevation_imperial = 
| capital_type = 
| capital_label = 
| capital_note = 
| capital_location_type = 
| capital_location_label = 
| capital_location_note = 
| capital_elevation_unit = 
| capital_elevation_round = 
| capital_elevation_note = 
| capital_coordinates_type = 
| capital_coordinates_format = 
| capital_coordinates_note = 
| highest_name = 
| highest_type = 
| highest_label = 
| highest_note = 
| highest_location_type = 
| highest_location_label = 
| highest_location_note = 
| highest_municipality = 
| highest_municipality1 = 
| highest_district = 
| highest_district1 = 
| highest_region = 
| highest_region1 = 
| highest_state = 
| highest_state1 = 
| highest_country = 
| highest_country1 = 
| highest_elevation_unit = 
| highest_elevation_round = 
| highest_elevation_note = 
| highest_lat_m = 
| highest_lat_s = 
| highest_lat_NS = 
| highest_long_d = 
| highest_long_m = 
| highest_long_s = 
| highest_long_EW = 
| highest_coordinates_type = 
| highest_coordinates_format = 
| highest_coordinates_note = 
| lowest_name = 
| lowest_type = 
| lowest_label = 
| lowest_note = 
| lowest_location_type = 
| lowest_location_label = 
| lowest_location_note = 
| lowest_municipality = 
| lowest_municipality1 = 
| lowest_district = 
| lowest_district1 = 
| lowest_region = 
| lowest_region1 = 
| lowest_state = 
| lowest_state1 = 
| lowest_country = 
| lowest_country1 = 
| lowest_elevation_unit = 
| lowest_elevation_round = 
| lowest_elevation_note = 
| lowest_lat_m = 
| lowest_lat_s = 
| lowest_lat_NS = 
| lowest_long_d = 
| lowest_long_m = 
| lowest_long_s = 
| lowest_long_EW = 
| lowest_coordinates_type = 
| lowest_coordinates_format = 
| lowest_coordinates_note = 
| source_length = 
| source_length_imperial = 
| source1_length = 
| source1_length_imperial = 
| mouth = 
| mouth_name = 
| mouth_location = 
| mouth_elevation = 
| mouth_elevation_imperial = 
| source_type = 
| source_label = 
| source_note = 
| source_location_type = 
| source_location_label = 
| source_location_note = 
| source_municipality = 
| source_municipality1 = 
| source_district = 
| source_district1 = 
| source_region = 
| source_region1 = 
| source_state = 
| source_state1 = 
| source_country = 
| source_country1 = 
| source_elevation_unit = 
| source_elevation_round = 
| source_elevation_note = 
| source_imperial = 
| source_length_unit = 
| length_unit = 
| source_length_round = 
| length_round = 
| source_length_note = 
| source_lat_m = 
| source_lat_s = 
| source_lat_NS = 
| source_long_d = 
| source_long_m = 
| source_long_s = 
| source_long_EW = 
| source_coordinates_type = 
| source_coordinates_format = 
| source_coordinates_note = 
| source1_type = 
| source1_label = 
| source1_note = 
| source1_location_type = 
| source1_location_label = 
| source1_location_note = 
| source1_municipality = 
| source1_municipality1 = 
| source1_district = 
| source1_district1 = 
| source1_region = 
| source1_region1 = 
| source1_state = 
| source1_state1 = 
| source1_country = 
| source1_country1 = 
| source1_elevation_unit = 
| source1_elevation_round = 
| source1_elevation_note = 
| source1_imperial = 
| source1_length_unit = 
| source1_length_round = 
| source1_lat_m = 
| source1_lat_s = 
| source1_lat_NS = 
| source1_long_d = 
| source1_long_m = 
| source1_long_s = 
| source1_long_EW = 
| source1_coordinates_type = 
| source1_coordinates_format = 
| source1_coordinates_note = 
| source2 = 
| source2_name = 
| source2_location = 
| source2_elevation = 
| source2_elevation_imperial = 
| source2_lat_d = 
| source2_length = 
| source2_length_imperial = 
| source2_type = 
| source2_label = 
| source2_note = 
| source2_location_type = 
| source2_location_label = 
| source2_location_note = 
| source2_municipality = 
| source2_municipality1 = 
| source2_district = 
| source2_district1 = 
| source2_region = 
| source2_region1 = 
| source2_state = 
| source2_state1 = 
| source2_country = 
| source2_country1 = 
| source2_elevation_unit = 
| source2_elevation_round = 
| source2_elevation_note = 
| source2_imperial = 
| source2_length_unit = 
| source2_length_round = 
| source2_lat_m = 
| source2_lat_s = 
| source2_lat_NS = 
| source2_long_d = 
| source2_long_m = 
| source2_long_s = 
| source2_long_EW = 
| source2_coordinates_type = 
| source2_coordinates_format = 
| source2_coordinates_note = 
| source_confluence_length = 
| source_confluence_length_imperial = 
| source_confluence_type = 
| source_confluence_label = 
| source_confluence_note = 
| source_confluence_location_type = 
| source_confluence_location_label = 
| source_confluence_location_note = 
| source_confluence_municipality = 
| source_confluence_municipality1 = 
| source_confluence_district = 
| source_confluence_district1 = 
| source_confluence_region = 
| source_confluence_region1 = 
| source_confluence_state = 
| source_confluence_state1 = 
| source_confluence_country = 
| source_confluence_country1 = 
| source_confluence_elevation_unit = 
| source_confluence_elevation_round = 
| source_confluence_elevation_note = 
| source_confluence_lat_m = 
| source_confluence_lat_s = 
| source_confluence_lat_NS = 
| source_confluence_long_d = 
| source_confluence_long_m = 
| source_confluence_long_s = 
| source_confluence_long_EW = 
| source_confluence_coordinates_type = 
| source_confluence_coordinates_format = 
| source_confluence_coordinates_note = 
| mouth_length = 
| mouth_length_imperial = 
| mouth_type = 
| mouth_label = 
| mouth_note = 
| mouth_location_type = 
| mouth_location_label = 
| mouth_location_note = 
| mouth_municipality = 
| mouth_municipality1 = 
| mouth_district = 
| mouth_district1 = 
| mouth_region = 
| mouth_region1 = 
| mouth_state = 
| mouth_state1 = 
| mouth_country = 
| mouth_country1 = 
| mouth_elevation_unit = 
| mouth_elevation_round = 
| mouth_elevation_note = 
| mouth_coordinates_type = 
| mouth_coordinates_format = 
| mouth_coordinates_note = 
| length = 
| length_imperial = 
| width = 
| width_imperial = 
| height = 
| height_imperial = 
| depth = 
| depth_imperial = 
| volume = 
| volume_imperial = 
| weight = 
| weight_imperial = 
| area = 
| area_imperial = 
| watershed = 
| watershed_imperial = 
| discharge = 
| discharge_average = 
| discharge_imperial = 
| discharge_average_imperial = 
| length_type = 
| length_label = 
| length_orientation = 
| length_note = 
| length1 = 
| length1_imperial = 
| length1_type = 
| length1_label = 
| length1_unit = 
| length1_round = 
| length1_orientation = 
| length1_note = 
| length2 = 
| length2_imperial = 
| length2_type = 
| length2_label = 
| length2_unit = 
| length2_round = 
| length2_orientation = 
| length2_note = 
| length3 = 
| length3_imperial = 
| length3_type = 
| length3_label = 
| length3_unit = 
| length3_round = 
| length3_orientation = 
| length3_note = 
| length4 = 
| length4_imperial = 
| length4_type = 
| length4_label = 
| length4_unit = 
| length4_round = 
| length4_orientation = 
| length4_note = 
| width_type = 
| width_label = 
| width_unit = 
| width_round = 
| width_orientation = 
| width_note = 
| width1 = 
| width1_imperial = 
| width1_type = 
| width1_label = 
| width1_unit = 
| width1_round = 
| width1_orientation = 
| width1_note = 
| width2 = 
| width2_imperial = 
| width2_type = 
| width2_label = 
| width2_unit = 
| width2_round = 
| width2_orientation = 
| width2_note = 
| width3 = 
| width3_imperial = 
| width3_type = 
| width3_label = 
| width3_unit = 
| width3_round = 
| width3_orientation = 
| width3_note = 
| width4 = 
| width4_imperial = 
| width4_type = 
| width4_label = 
| width4_unit = 
| width4_round = 
| width4_orientation = 
| width4_note = 
| height_type = 
| height_label = 
| height_unit = 
| height_round = 
| height_note = 
| height1 = 
| height1_imperial = 
| height1_type = 
| height1_label = 
| height1_unit = 
| height1_round = 
| height1_note = 
| height2 = 
| height2_imperial = 
| height2_type = 
| height2_label = 
| height2_unit = 
| height2_round = 
| height2_note = 
| height3 = 
| height3_imperial = 
| height3_type = 
| height3_label = 
| height3_unit = 
| height3_round = 
| height3_note = 
| height4 = 
| height4_imperial = 
| height4_type = 
| height4_label = 
| height4_unit = 
| height4_round = 
| height4_note = 
| number = 
| number_type = 
| number_label = 
| number_note = 
| number1 = 
| number1_type = 
| number1_label = 
| number1_note = 
| number2 = 
| number2_type = 
| number2_label = 
| number2_note = 
| number3 = 
| number3_type = 
| number3_label = 
| number3_note = 
| number4 = 
| number4_type = 
| number4_label = 
| number4_note = 
| depth_type = 
| depth_label = 
| depth_unit = 
| depth_round = 
| depth_note = 
| depth1 = 
| depth1_imperial = 
| depth1_type = 
| depth1_label = 
| depth1_unit = 
| depth1_round = 
| depth1_note = 
| depth2 = 
| depth2_imperial = 
| depth2_type = 
| depth2_label = 
| depth2_unit = 
| depth2_round = 
| depth2_note = 
| depth3 = 
| depth3_imperial = 
| depth3_type = 
| depth3_label = 
| depth3_unit = 
| depth3_round = 
| depth3_note = 
| depth4 = 
| depth4_imperial = 
| depth4_type = 
| depth4_label = 
| depth4_unit = 
| depth4_round = 
| depth4_note = 
| volume_type = 
| volume_label = 
| volume_unit = 
| volume_round = 
| volume_note = 
| volume1 = 
| volume1_imperial = 
| volume1_type = 
| volume1_label = 
| volume1_unit = 
| volume1_round = 
| volume1_note = 
| volume2 = 
| volume2_imperial = 
| volume2_type = 
| volume2_label = 
| volume2_unit = 
| volume2_round = 
| volume2_note = 
| volume3 = 
| volume3_imperial = 
| volume3_type = 
| volume3_label = 
| volume3_unit = 
| volume3_round = 
| volume3_note = 
| volume4 = 
| volume4_imperial = 
| volume4_type = 
| volume4_label = 
| volume4_unit = 
| volume4_round = 
| volume4_note = 
| weight_type = 
| weight_label = 
| weight_unit = 
| weight_round = 
| weight_note = 
| weight1 = 
| weight1_imperial = 
| weight1_type = 
| weight1_label = 
| weight1_unit = 
| weight1_round = 
| weight1_note = 
| weight2 = 
| weight2_imperial = 
| weight2_type = 
| weight2_label = 
| weight2_unit = 
| weight2_round = 
| weight2_note = 
| weight3 = 
| weight3_imperial = 
| weight3_type = 
| weight3_label = 
| weight3_unit = 
| weight3_round = 
| weight3_note = 
| weight4 = 
| weight4_imperial = 
| weight4_type = 
| weight4_label = 
| weight4_unit = 
| weight4_round = 
| weight4_note = 
| watershed_type = 
| watershed_label = 
| watershed_unit = 
| watershed_round = 
| watershed_note = 
| area_type = 
| area_label = 
| area_unit = 
| area_round = 
| area_note = 
| area_land = 
| area_land_imperial = 
| area_land_type = 
| area_land_label = 
| area_land_unit = 
| area_land_round = 
| area_land_note = 
| area_land_percentage = 
| area_land_share = 
| area_land_share_round = 
| area_land_percentage_round = 
| area_share_round = 
| area_percentage_round = 
| area_water = 
| area_water_imperial = 
| area_water_type = 
| area_water_label = 
| area_water_unit = 
| area_water_round = 
| area_water_note = 
| area_water_percentage = 
| area_water_share = 
| area_water_share_round = 
| area_water_percentage_round = 
| area_urban = 
| area_urban_imperial = 
| area_urban_type = 
| area_urban_label = 
| area_urban_unit = 
| area_urban_round = 
| area_urban_note = 
| area_urban_share = 
| area_urban_share_round = 
| area_urban_percentage_round = 
| area_metro = 
| area_metro_imperial = 
| area_metro_type = 
| area_metro_label = 
| area_metro_unit = 
| area_metro_round = 
| area_metro_note = 
| area_metro_share = 
| area_metro_share_round = 
| area_metro_percentage_round = 
| area1 = 
| area1_imperial = 
| area1_type = 
| area1_label = 
| area1_unit = 
| area1_round = 
| area1_note = 
| area1_share = 
| area1_share_round = 
| area2 = 
| area2_imperial = 
| area2_type = 
| area2_label = 
| area2_unit = 
| area2_round = 
| area2_note = 
| area2_share = 
| area2_share_round = 
| area3 = 
| area3_imperial = 
| area3_type = 
| area3_label = 
| area3_unit = 
| area3_round = 
| area3_note = 
| area3_share = 
| area3_share_round = 
| area4 = 
| area4_imperial = 
| area4_type = 
| area4_label = 
| area4_unit = 
| area4_round = 
| area4_note = 
| area4_share = 
| area4_share_round = 
| discharge_type = 
| discharge_label = 
| discharge_location = 
| discharge location = 
| discharge_location_note = 
| discharge_unit = 
| discharge_round = 
| discharge_note = 
| discharge_max = 
| discharge_max_imperial = 
| discharge_max_unit = 
| discharge_max_round = 
| discharge_max_note = 
| discharge_min = 
| discharge_min_imperial = 
| discharge_min_unit = 
| discharge_min_round = 
| discharge_min_note = 
| discharge1_average = 
| discharge1_average_imperial = 
| discharge1_type = 
| discharge1_location = 
| discharge1 location = 
| discharge1_unit = 
| discharge1_round = 
| discharge1_note = 
| discharge2_average = 
| discharge2_average_imperial = 
| discharge2_location = 
| discharge2 location = 
| discharge2_unit = 
| discharge2_round = 
| discharge2_note = 
| discharge3_average = 
| discharge3_average_imperial = 
| discharge3_location = 
| discharge3 location = 
| discharge3_unit = 
| discharge3_round = 
| discharge3_note = 
| discharge4_average = 
| discharge4_average_imperial = 
| discharge4_location = 
| discharge4 location = 
| discharge4_unit = 
| discharge4_round = 
| discharge4_note = 
| population_urban = 
| population_metro = 
| population1 = 
| population_density = 
| population_density_imperial = 
| populatrion_type = 
| population_date = 
| population_as_of = 
| population_note = 
| population_urban_date = 
| population_urban_as_of = 
| population_urban_note = 
| population_metro_date = 
| population_metro_as_of = 
| population_metro_note = 
| population1_type = 
| population1_label = 
| population1_date = 
| population1_as_of = 
| population1_note = 
| population2 = 
| population2_type = 
| population2_label = 
| population3_date = 
| population2_as_of = 
| population2_date = 
| population2_note = 
| population3 = 
| population3_type = 
| population3_label = 
| population3_as_of = 
| population3_note = 
| population4 = 
| population4_type = 
| population4_label = 
| population4_date = 
| population4_as_of = 
| population4_note = 
| density_type = 
| density_label = 
| population_density_round = 
| population_density_note = 
| population_urban_density = 
| population_urban_density_imperial = 
| population_urban_density_round = 
| population_urban_density_note = 
| population_metro_density = 
| population_metro_density_imperial = 
| population_metro_density_round = 
| population_metro_density_note = 
| population1_density = 
| population1_density_imperial = 
| density1_type = 
| density1_label = 
| population1_density_round = 
| population1_density_note = 
| population2_density = 
| population2_density_imperial = 
| density2_type = 
| density2_label = 
| population2_density_round = 
| population2_density_note = 
| population3_density = 
| population3_density_imperial = 
| density3_type = 
| density3_label = 
| population3_density_round = 
| population3_density_note = 
| population4_density = 
| population4_density_imperial = 
| density4type = 
| density4_type = 
| density4_label = 
| population4_density_round = 
| population4_density_note = 
| biome = 
| geology = 
| orogeny = 
| period = 
| plant = 
| animal = 
| author = 
| style = 
| material = 
| biome_fold = 
| biome1 = 
| biome_type = 
| biome_label = 
| biome_share = 
| biome_note = 
| biome1_note = 
| biome2 = 
| biome2_note = 
| biome3 = 
| biome3_note = 
| biome4 = 
| biome4_note = 
| biome5 = 
| biome5_note = 
| biome6 = 
| biome6_note = 
| biome7 = 
| biome7_note = 
| biome8 = 
| biome8_note = 
| biome9 = 
| biome9_note = 
| biome10 = 
| biome10_note = 
| biome11 = 
| biome11_note = 
| biome12 = 
| biome12_note = 
| biome13 = 
| biome13_note = 
| biome14 = 
| biome14_note = 
| biome15 = 
| biome15_note = 
| geology_fold = 
| geology_type = 
| geology_label = 
| geology_note = 
| geology1 = 
| geology1_note = 
| geology2 = 
| geology2_note = 
| geology3 = 
| geology3_note = 
| geology4 = 
| geology4_note = 
| geology5 = 
| geology5_note = 
| geology6 = 
| geology6_note = 
| geology7 = 
| geology7_note = 
| geology8 = 
| geology8_note = 
| geology9 = 
| geology9_note = 
| geology10 = 
| geology10_note = 
| geology11 = 
| geology11_note = 
| geology12 = 
| geology12_note = 
| geology13 = 
| geology13_note = 
| geology14 = 
| geology14_note = 
| geology15 = 
| geology15_note = 
| orogeny_fold = 
| orogeny_type = 
| orogeny_label = 
| orogeny_note = 
| orogeny1 = 
| orogeny1_note = 
| orogeny2 = 
| orogeny2_note = 
| orogeny3 = 
| orogeny3_note = 
| orogeny4 = 
| orogeny4_note = 
| orogeny5 = 
| orogeny5_note = 
| orogeny6 = 
| orogeny6_note = 
| orogeny7 = 
| orogeny7_note = 
| orogeny8 = 
| orogeny8_note = 
| orogeny9 = 
| orogeny9_note = 
| orogeny10 = 
| orogeny10_note = 
| orogeny11 = 
| orogeny11_note = 
| orogeny12 = 
| orogeny12_note = 
| orogeny13 = 
| orogeny13_note = 
| orogeny14 = 
| orogeny14_note = 
| orogeny15 = 
| orogeny15_note = 
| period_fold = 
| period_type = 
| period_label = 
| period_note = 
| period1 = 
| period1_note = 
| period2 = 
| period2_note = 
| period3 = 
| period3_note = 
| period4 = 
| period4_note = 
| period5 = 
| period5_note = 
| period6 = 
| period6_note = 
| period7 = 
| period7_note = 
| period8 = 
| period8_note = 
| period9 = 
| period9_note = 
| period10 = 
| period10_note = 
| period11 = 
| period11_note = 
| period12 = 
| period12_note = 
| period13 = 
| period13_note = 
| period14 = 
| period14_note = 
| period15 = 
| period15_note = 
| plant_fold = 
| plant1 = 
| plant_type = 
| plant_label = 
| plant_note = 
| plant1_note = 
| plant2 = 
| plant2_note = 
| plant3 = 
| plant3_note = 
| plant4 = 
| plant4_note = 
| plant5 = 
| plant5_note = 
| plant6 = 
| plant6_note = 
| plant7 = 
| plant7_note = 
| plant8 = 
| plant8_note = 
| plant9 = 
| plant9_note = 
| plant10 = 
| plant10_note = 
| plant11 = 
| plant11_note = 
| plant12 = 
| plant12_note = 
| plant13 = 
| plant13_note = 
| plant14 = 
| plant14_note = 
| plant15 = 
| plant15_note = 
| animal_fold = 
| animal_type = 
| animal_label = 
| animal_note = 
| animal1 = 
| animal1_note = 
| animal2 = 
| animal2_note = 
| animal3 = 
| animal3_note = 
| animal4 = 
| animal4_note = 
| animal5 = 
| animal5_note = 
| animal6 = 
| animal6_note = 
| animal7 = 
| animal7_note = 
| animal8 = 
| animal8_note = 
| animal9 = 
| animal9_note = 
| animal10 = 
| animal10_note = 
| animal11 = 
| animal11_note = 
| animal12 = 
| animal12_note = 
| animal13 = 
| animal13_note = 
| animal14 = 
| animal14_note = 
| animal15 = 
| animal15_note = 
| author_fold = 
| author1 = 
| author_type = 
| author_label = 
| author_note = 
| author1_note = 
| author2 = 
| author2_note = 
| author3 = 
| author3_note = 
| author4 = 
| author4_note = 
| author5 = 
| author5_note = 
| author6 = 
| author6_note = 
| author7 = 
| author7_note = 
| author8 = 
| author8_note = 
| author9 = 
| author9_note = 
| author10 = 
| author10_note = 
| author11 = 
| author11_note = 
| author12 = 
| author12_note = 
| author13 = 
| author13_note = 
| author14 = 
| author14_note = 
| author15 = 
| author15_note = 
| style_fold = 
| style1 = 
| style_type = 
| style_label = 
| style_note = 
| style1_note = 
| style2 = 
| style2_note = 
| style3 = 
| style3_note = 
| style4 = 
| style4_note = 
| style5 = 
| style5_note = 
| style6 = 
| style6_note = 
| style7 = 
| style7_note = 
| style8 = 
| style8_note = 
| style9 = 
| style9_note = 
| style10 = 
| style10_note = 
| style11 = 
| style11_note = 
| style12 = 
| style12_note = 
| style13 = 
| style13_note = 
| style14 = 
| style14_note = 
| style15 = 
| style15_note = 
| material_fold = 
| material1 = 
| material_type = 
| material_label = 
| material_note = 
| material1_note = 
| material2 = 
| material2_note = 
| material3 = 
| material3_note = 
| material4 = 
| material4_note = 
| material5 = 
| material5_note = 
| material6 = 
| material6_note = 
| material7 = 
| material7_note = 
| material8 = 
| material8_note = 
| material9 = 
| material9_note = 
| material10 = 
| material10_note = 
| material11 = 
| material11_note = 
| material12 = 
| material12_note = 
| material13 = 
| material13_note = 
| material14 = 
| material14_note = 
| material15 = 
| material15_note = 
| established = 
| date = 
| government_body = 
| mayor = 
| owner = 
| leader = 
| established_type = 
| established_label = 
| established_note = 
| established1 = 
| established1_type = 
| established1_label = 
| established1_note = 
| established2 = 
| established2_type = 
| established2_label = 
| established2_note = 
| established3 = 
| established3_type = 
| established3_label = 
| established3_note = 
| established4 = 
| established4_type = 
| established4_label = 
| established4_note = 
| date_type = 
| date_label = 
| date_note = 
| date1 = 
| date1_type = 
| date1_label = 
| date1_note = 
| date2 = 
| date2_type = 
| date2_label = 
| date2_note = 
| date3 = 
| date3_type = 
| date3_label = 
| date3_note = 
| date4 = 
| date4_type = 
| date4_label = 
| date4_note = 
| management = 
| management_body = 
| management_location = 
| management_elevation = 
| management_elevation_imperial = 
| management_lat_d = 
| management_type = 
| management_label = 
| management_note = 
| management_location_type = 
| management_location_label = 
| management_location_note = 
| management_municipality = 
| management_municipality1 = 
| management_district = 
| management_district1 = 
| management_region = 
| management_region1 = 
| management_state = 
| management_state1 = 
| management_country = 
| management_country1 = 
| management_elevation_unit = 
| management_elevation_round = 
| management_elevation_note = 
| management_lat_m = 
| management_lat_s = 
| management_lat_NS = 
| management_long_d = 
| management_long_m = 
| management_long_s = 
| management_long_EW = 
| management_coordinates_type = 
| management_coordinates_format = 
| management_coordinates_note = 
| government_type = 
| government_label = 
| government_note = 
| government_location_type = 
| government_location_label = 
| government_location_note = 
| government_municipality = 
| government_municipality1 = 
| government_district = 
| government_district1 = 
| government_region = 
| government_region1 = 
| government_state = 
| government_state1 = 
| government_country = 
| government_country1 = 
| government_elevation_unit = 
| government_elevation_round = 
| government_elevation_note = 
| government_lat_m = 
| government_lat_s = 
| government_lat_NS = 
| government_long_d = 
| government_long_m = 
| government_long_s = 
| government_long_EW = 
| government_coordinates_type = 
| government_coordinates_format = 
| government_coordinates_note = 
| owner_type = 
| owner_label = 
| owner_note = 
| mayor_type = 
| mayor_label = 
| mayor_party = 
| mayor_note = 
| leader_type = 
| leader_label = 
| leader_party = 
| leader_note = 
| leader1 = 
| leader1_type = 
| leader1_label = 
| leader1_party = 
| leader1_note = 
| leader2 = 
| leader2_type = 
| leader2_label = 
| leader2_note = 
| leader3 = 
| leader3_type = 
| leader3_label = 
| leader3_note = 
| leader4 = 
| leader4_type = 
| leader4_label = 
| leader4_note = 
| public = 
| visitation = 
| access = 
| ascent = 
| discovery = 
| public_type = 
| public_label = 
| public_note = 
| visitation_type = 
| visitation_label = 
| visitation_date = 
| visitation_note = 
| access_type = 
| access_label = 
| acess_note = 
| discovery_type = 
| discovery_label = 
| discovery_note = 
| discovery1 = 
| discovery1_note = 
| discovery2 = 
| discovery2_note = 
| discovery3 = 
| discovery3_note = 
| discovery4 = 
| discovery4_note = 
| discovery5 = 
| discovery5_note = 
| discovery6 = 
| discovery6_note = 
| discovery7 = 
| discovery7_note = 
| discovery_date = 
| discovery_date_type = 
| discovery_date_label = 
| discovery_date_note = 
| ascent_type = 
| ascent_label = 
| ascent_note = 
| ascent1 = 
| ascent1_note = 
| ascent2 = 
| ascent2_note = 
| ascent3 = 
| ascent3_note = 
| ascent4 = 
| ascent4_note = 
| ascent5 = 
| ascent5_note = 
| ascent6 = 
| ascent6_note = 
| ascent7 = 
| ascent7_note = 
| ascent_date = 
| ascent_date_type = 
| ascent_date_label = 
| ascent_date_note = 
| timezone = 
| iso_code = 
| postal_code = 
| area_code = 
| code = 
| code1 = 
| code2 = 
| code3 = 
| code4 = 
| timezone_type = 
| timezone_label = 
| utc_offset = 
| utc offset = 
| timezone_note = 
| timezone_DST = 
| timezone_type_DST = 
| timezone_DST_label = 
| timezone DST = 
| utc_offset_DST = 
| utc offset DST = 
| timezone_DST_note = 
| iso_code_type = 
| iso_code_label = 
| iso_subcode = 
| iso_code_note = 
| postal_code_type = 
| postal_code_label = 
| postal_code_note = 
| area_code_type = 
| area_code_label = 
| area_code_note = 
| code_type = 
| code_label = 
| code_note = 
| code1_type = 
| code1_label = 
| code1_note = 
| code2_type = 
| code2_label = 
| code2_note = 
| code3_type = 
| code3_label = 
| code3_note = 
| code4_type = 
| code4_label = 
| code4_note = 
| whs_criteria = 
| whs_number = 
| whs_region = 
| whs_year = 
| category_iucn = 
| mab_name = 
| mab_year = 
| whs_name_note = 
| whs_year_note = 
| whs_number_note = 
| whs_region_note = 
| whs_criteria_note = 
| category_iucn_note = 
| topo1_map = 
| topo_type = 
| topo_label = 
| topo_maker = 
| topo_note = 
| topo1_maker = 
| topo1_note = 
| topo2_maker = 
| topo2_map = 
| topo2_note = 
| topo3_maker = 
| topo3_map = 
| topo3_note = 
| topo4_maker = 
| topo4_map = 
| topo4_note = 
| topo5_maker = 
| topo5_map = 
| topo5_note = 
| topo6_maker = 
| topo6_map = 
| topo6_note = 
| topo7_maker = 
| topo7_map = 
| topo7_note = 
| topo8_maker = 
| topo8_map = 
| topo8_note = 
| topo9_maker = 
| topo9_map = 
| topo9_note = 
| topo10_maker = 
| topo10_map = 
| topo10_note = 
| topo11_maker = 
| topo11_map = 
| topo11_note = 
| topo12_maker = 
| topo12_map = 
| topo12_note = 
| topo13_maker = 
| topo13_map = 
| topo13_note = 
| topo14_maker = 
| topo14_map = 
| topo14_note = 
| topo15_maker = 
| topo15_map = 
| topo15_note = 
| free = 
| free1 = 
| free2 = 
| free3 = 
| free4 = 
| free5 = 
| free6 = 
| free7 = 
| free8 = 
| free_type = 
| free_label = 
| free_note = 
| free1_type = 
| free1_label = 
| free1_note = 
| free2_type = 
| free2_label = 
| free2_note = 
| free3_type = 
| free3_label = 
| free3_note = 
| free4_type = 
| free4_label = 
| free4_note = 
| free5_type = 
| free5_label = 
| free5_note = 
| free6_type = 
| free6_label = 
| free6_note = 
| free7_type = 
| free7_label = 
| free7_note = 
| free8_type = 
| free8_label = 
| free8_note = 
| map = 
| map_caption = 
| map_size = 
| map_locator = 
| map_locator_x = 
| map_locator_y = 
| map_background = 
| map_alt = 
| map1 = 
| map1_caption = 
| map1_size = 
| map1_locator = 
| map1_locator_x = 
| map1_locator_y = 
| map1_background = 
| map1_alt = 
| map2 = 
| map2_caption = 
| map2_size = 
| map2_locator = 
| map2_locator_x = 
| map2_locator_y = 
| map2_background = 
| map2_alt = 
| commons = 
| statistics = 
| website = <!-- استخدم {{مسار|example.com}} -->
| commons_type = 
| commons_label = 
| commons_note = 
| statistics_type = 
| statistics_label = 
| statistics_date = 
| statistics_note = 
| website_type = 
| website_label = 
| website_note = 
| footnotes = 
| footnotes_type = 
| footnotes_label = 
| footnotes_note = 
}}