قالب:عواصم افريقيا

من ويكيبيديا، الموسوعه الحره
روح على: استكشاف، تدوير

See also[تعديل]

Comparison of continent-based templateslocal p = {}

local getArgs

function p._navbar(args) local titleArg = 1

if args.collapsible then titleArg = 2 if not args.plain then args.mini = 1 end if args.fontcolor then args.fontstyle = 'color:' .. args.fontcolor .. ';' end args.style = 'float:left; text-align:left; width:6em;' end

local titleText = args[titleArg] or (':' .. mw.getCurrentFrame():getParent():getTitle()) local title = mw.title.new(mw.text.trim(titleText), 'Template');

if not title then error('Invalid title ' .. titleText) end

local talkpage = title.talkPageTitle and title.talkPageTitle.fullText or ;

local div = mw.html.create():tag('div') div :addClass('plainlinks') :addClass('hlist') :addClass('navbar') :cssText(args.style)

if args.mini then div:addClass('mini') end

if not (args.mini or args.plain) then div :tag('span') :css('word-spacing', 0) :cssText(args.fontstyle) :wikitext(args.text or 'This box:') :wikitext(' ') end

if args.brackets then div :tag('span') :css('margin-right', '-0.125em') :cssText(args.fontstyle) :wikitext('[') :newline(); end

local ul = div:tag('ul');

ul :tag('li') :addClass('nv-view') :wikitext('') :tag('span') :attr('title', 'View this template') :cssText(args.fontstyle) :wikitext(args.mini and 'v' or 'view') :done() :wikitext('') :done() :tag('li') :addClass('nv-talk') :wikitext('') :tag('span') :attr('title', 'Discuss this template') :cssText(args.fontstyle) :wikitext(args.mini and 't' or 'talk') :done() :wikitext('');

if not args.noedit then ul :tag('li') :addClass('nv-edit') :wikitext('[' .. title:fullUrl('action=edit') .. ' ') :tag('span') :attr('title', 'Edit this template') :cssText(args.fontstyle) :wikitext(args.mini and 'e' or 'edit') :done() :wikitext(']'); end

if args.brackets then div :tag('span') :css('margin-left', '-0.125em') :cssText(args.fontstyle) :wikitext(']') :newline(); end

if args.collapsible then div :done() :tag('span') :css('font-size', '110%') :cssText(args.fontstyle) :wikitext(args[1]) end

return tostring(div:done()) end

function p.navbar(frame) if not getArgs then getArgs = require('Module:Arguments').getArgs end return p._navbar(getArgs(frame)) end

return p
Africa Asia Europe Oceania North America South America
World
Generator {{Africa topic}} {{Asia topic}} {{Europe topic}} {{Oceania topic}} {{North America topic}} {{South America topic}}
{{Americas topic}}
{{African topic}} {{Asian topic}} {{European topic}} {{Oceanic topic}} {{North American topic}} {{South American topic}}
{{American topic}}
"Countries of..." {{...Africa}} {{...Asia}} {{...Europe}} {{...Oceania}} {{...North America}} {{...South America}}
{{...the Americas}}
"List of...capitals" {{...African...}} {{...Asian...}} {{...European...}} {{...Oceanian...}} {{...North American...}} {{...South American...}}