قالب:حول/قائمة الوحدات/حجم

من ويكيبيديا، الموسوعه الحره
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
Volume
system unit code
(alternative)
abbreviation notes sample
default conversion
combinations
SI كيلومتر مكعب km3 كـم3 US spelling: cubic kilometer
1.0 كـم3 (0.24 ميل3)
هكتومتر مكعب hm3 هـم3 US spelling: cubic hectometer
1.0 هـم3 (35,000,000 قدم3)
ديكامتر مكعب dam3 دام3 US spelling: cubic dekameter
1.0 دام3 (35,000 قدم3)
متر مكعب m3 م3 US spelling: cubic meter
one kilolitre
1.0 م3 (35 قدم3)
ديسيمتر مكعب dm3 دم3 US spelling: cubic decimeter
one litre
1.0 دم3 (61 بوصة3)
سنتيمتر مكعب cm3 سـم3 US spelling: cubic centimeter
one millilitre
1.0 سـم3 (0.061 بوصة3)
cc سم3
مليمتر مكعب mm3 مـم3 US spelling: cubic millimeter
1.0 مـم3 (6.1×10−5 بوصة3)
non-SI metric جيجالتر Gl جـل US spelling: gigaliter
1.0 جـل (35,000,000 قدم3)
GL جـل
ميجالتر Ml مجل US spelling: megaliter
1.0 مجل (35×10^3 قدم3)
ML مجل
كيلولتر kl كـل US spelling: kiloliter
one cubic metre
1.0 كـل (35 قدم3)
kL كـل
هكتولتر hl هـل US spelling: hectoliter
1.0 هـل (22 غالون إمب; 26 غال-أمريكي)
hL هـل
ديكالتر dal دال US spelling: dekaliter
1.0 دال (2.2 غالون إمب; 2.6 غال-أمريكي)
daL دال
لتر l ل US spelling: liter
one cubic decimetre
1.0 ل (0.22 غالون إمب; 0.26 غال-أمريكي)
L ل
ديسيلتر dl دل US spelling: deciliter
1.0 دل (3.5 imp fl oz; 3.4 US fl oz)
dL دل
سنتيلتر cl سـل US spelling: centiliter
1.0 سـل (0.35 imp fl oz; 0.34 US fl oz)
cL سـل
مليلتر ml مـل US spelling: milliliter
one cubic centimetre
1.0 مـل (0.035 imp fl oz; 0.034 US fl oz)
mL مـل
ميكرولتر μl (ul) مكـل US spelling: microliter
1.0 مكـل (6.1×10−5 بوصة3)
μL (uL) مكـل
stère stere (none) an old unit for measuring firewood equivalent to one cubic metre 1.0 stère (35 قدم3)
Imperial
&
US customary
ميل مكعب cumi (mi3) ميل3 1.0 ميل3 (4.2 كـم3)
قدم فدان acre ft
(acre feet, acre foot)
acre·ft used for large-scale water resources
The acre foot code will produce acre foot as the plural form.
1.0 acre·ft (1,200 م3)


يارد مكعب cuyd (yd3) ياردة3 1.0 ياردة3 (0.76 م3)
قدم مكعب cuft
(ft3, cufoot, foot3)
قدم3 The cufoot or foot3 code will produce cubic foot as the plural form. 1.0 قدم3 (0.028 م3)


board foot board feet
(board foot)
(none) 1 ft × 1 ft × 1 in

used for measuring lumber
The board foot code will produce board foot as the plural form.

1.0 board foot (0.0024 م3)


بوصة مكعبة cuin (in3) بوصة3 1.0 بوصة3 (16 سـم3)
Imperial برميل إمبراطوري impbbl برميل إمب 1.0 برميل إمب (160 ل; 36 غالون إمب; 43 غال-أمريكي)
kilderkin kilderkin (none) 1.0 kilderkin (82 ل; 18 غالون إمب; 22 غال-أمريكي)
firkin firkin (none) 1.0 firkin (41 ل; 9.0 غالون إمب; 11 غال-أمريكي)
بوشل إمبراطوري impbsh بوشل إمب [convert: bug, ask for help]
impbu بوشل إمب
كينينج إمبراطوري impkenning كينينج [convert: bug, ask for help]
بك إمبراطوري imppk بك [convert: bug, ask for help]
imperial كوارت إمبراطوري impqt كوارت إمب 1.0 imp كوارت إمب (1,100 مـل; 38 US fl oz)
جالون إمبراطوري impgal غالون إمب 1.0 غالون إمب (4.5 ل; 1.2 غال-أمريكي)
 • impgal l
  • impgal l USgal
  • impgal l U.S.gal
  • impgal l USdrygal
  • impgal l U.S.drygal
 • impgal L
  • impgal L USgal
  • impgal L U.S.gal
  • impgal L USdrygal
  • impgal L U.S.drygal
 • impgal USgal
  • impgal USgal L
  • impgal USgal l
 • impgal U.S.gal
  • impgal U.S.gal L
  • impgal U.S.gal l
 • impgal USdrygal
  • impgal USdrygal L
  • impgal USdrygal l
 • impgal U.S.drygal
  • impgal U.S.drygal L
  • impgal U.S.drygal l
باينت إمبراطوري imppt باينت إمب 1.0 باينت إمب (0.57 ل)
جيل impgi (none) 1.0 جيل (140 مـل; 4.8 US fl oz)
أونصة سائلة impoz (impfloz) imp fl oz 1.0 imp fl oz (28 مـل; 0.96 US fl oz)
 • impoz USoz
 • impoz U.S.oz
 • impoz ml
 • impoz mL
US customary
liquid measure
برميل أمريكي USbbl
(usbbl)
(none) 1.0 برميل أمريكي (120 ل; 32 غال-أمريكي; 26 غالون إمب)
U.S.bbl
(usbbl)
U.S. bbl
برميل oilbbl (none) 1.0 برميل (0.16 م3)
برميل بيرة أمريكي USbeerbbl
(usbeerbbl)
برميل أمريكي 1.0 برميل أمريكي (120 ل; 31 غال-أمريكي; 26 غالون إمب)
U.S.beerbbl
(usbeerbbl)
U.S. bbl
غالون أمريكي USgal (usgal) غال-أمريكي 1.0 غال-أمريكي (3.8 ل; 0.83 غالون إمب)
 • USgal l
  • USgal l impgal
 • USgal L
  • USgal L impgal
 • USgal impgal
  • USgal impgal l
  • USgal impgal L
U.S.gal (usgal) U.S. gal
 • U.S.gal l
  • U.S.gal l impgal
  • U.S.gal L
 • U.S.gal L impgal
 • U.S.gal impgal
  • U.S.gal impgal l
  • U.S.gal impgal L
US كوارت أمريكي USqt (usqt) (none) 1.0 US كوارت أمريكي (950 مـل)
U.S.qt (usqt) U.S. qt
باينت أمريكي USpt (uspt) (none) 1.0 باينت أمريكي (0.47 ل; 0.83 باينت إمب)
U.S.pt (uspt) U.S. pt
gill USgi (usgi) gi 1.0 gi (120 مـل; 4.2 imp fl oz)
U.S.gi (usgi) gi
أوصنة أمريكية سائلة USoz
(USfloz, usoz, usfloz)
US fl oz 1.0 US fl oz (30 مـل)
 • USoz ml
 • USoz mL
 • USoz impoz
U.S.oz
(U.S.floz, usoz, usfloz)
U.S. fl oz
 • U.S.oz ml
 • U.S.oz mL
 • U.S.oz impoz
US customary
dry measure
US dry bbl USdrybbl
(usdrybbl, drybbl)
(none) 1.0 US dry bbl (0.12 م3)
U.S.drybbl
(usdrybbl, drybbl)
U.S. dry bbl
بوشل أمريكي USbsh (usbsh) (none) [convert: bug, ask for help]
U.S.bsh (usbsh) U.S. bsh
بوشل أمريكي USbu (usbu) (none) [convert: bug, ask for help]
U.S.bu (usbu) U.S. bu
كينينج أمريكي USkenning (uskenning) (none) 1.0 كينينج أمريكي (18 ل; 3.9 غالون إمب)
U.S.kenning (uskenning) U.S. kenning
US pk USpk (uspk) (none) 1.0 US pk (8.8 ل; 1.9 غالون إمب)
U.S.pk (uspk) U.S. pk
US dry gal USdrygal
(usdrygal, drygal)
(none) [convert: bug, ask for help]
 • USdrygal l
  • USdrygal l impgal
 • USdrygal L
  • USdrygal L impgal
 • USdrygal impgal
  • USdrygal impgal l
  • USdrygal impgal L
U.S.drygal
(usdrygal, drygal)
U.S. dry gal
 • U.S.drygal l
  • U.S.drygal l impgal
 • U.S.drygal L
  • U.S.drygal L impgal
 • U.S.drygal impgal
  • U.S.drygal impgal l
  • U.S.drygal impgal L
كوارت أمريكي جاف USdryqt
(usdryqt, dryqt)
US dry qt 1.0 US dry qt (1,100 مـل)
U.S.dryqt
(usdryqt, dryqt)
U.S. dry qt
باينت أمريكي جاف USdrypt
(usdrypt, drypt)
US dry pt 1.0 US dry pt (550 مـل)
U.S.drypt
(usdrypt, drypt)
U.S. dry pt
توثيق القالب[أنشئ] [استخدامات]