قالب:بلديات بورجوس

من ويكيبيديا، الموسوعه الحره

This template's initial visibility currently defaults to autocollapse, meaning that if there is another collapsible item on the page (a navbox, sidebar, or table with the collapsible attribute), it is hidden apart from its title bar; if not, it is fully visible.

To change this template's initial visibility, the |state= parameter may be used:

  • <div class="navbox-styles">'"`UNIQ--templatestyles-00000009-QINU`"''"`UNIQ--templatestyles-00000000-QINU`"'</div><div role="navigation" class="navbox" aria-labelledby="بلديات_بورجوس" style="padding:3px"><table class="nowraplinks mw-collapsible mw-collapsed navbox-inner" style="border-spacing:0;background:transparent;color:inherit"><tr><th scope="col" class="navbox-title" colspan="3" style="background: #4fc3f7;">'"`UNIQ--templatestyles-00000007-QINU`"''"`UNIQ--templatestyles-00000008-QINU`"'<div class="navbar plainlinks hlist navbar-mini"><ul><li class="nv-view">[[قالب:بلديات بورجوس|<abbr title="View this template" style=";background: #4fc3f7;;background:none transparent;border:none;box-shadow:none;padding:0;">v</abbr>]]</li><li class="nv-talk">[[نقاش القالب:بلديات بورجوس|<abbr title="Discuss this template" style=";background: #4fc3f7;;background:none transparent;border:none;box-shadow:none;padding:0;">t</abbr>]]</li><li class="nv-edit">[[Special:EditPage/قالب:بلديات بورجوس|<abbr title="Edit this template" style=";background: #4fc3f7;;background:none transparent;border:none;box-shadow:none;padding:0;">e</abbr>]]</li></ul></div><div id="بلديات_بورجوس" style="font-size:114%;margin:0 4em">[[لستة بلديات بورجوس|بلديات]] [[بورجوس (مقاطعه)|بورجوس]]</div></th></tr><tr><td colspan="2" class="navbox-list navbox-odd hlist" style="width:100%;padding:0"><div style="padding:0 0.25em"> * [[اباخاس]] * [[اجليسياس (مدينه فى بورجوس)]] * [[اجواس كانديداس]] * [[اجوايلار دى بوريبا]] * [[ادرادا دى هازا]] * [[اراندا دى دويرو]] * [[اراندايلا]] * [[اراوزو دى تورى]] * [[اراوزو دى سالسى]] * [[اراوزو دى مايل]] * [[ارايا دى اوكا]] * [[ارايجا]] * [[اركش]] * [[ارلانزون]] * [[ارينايلاس دى رايوبايسويرجا]] * [[اسباينوزا دى كيرفيرا]] * [[اسباينوزا دى لوس مونتيروس]] * [[اسباينوزا ديل كاماينو]] * [[افيلانوسا دى ماونيو]] * [[اكلسياربيا]] * [[البايلوس]] * [[التابلى]] * [[الفوز دى برايسيا]] * [[الفوز دى سانتا جاديا]] * [[الفوز دى كوانتاناديناياس]] * [[الكوكيرو دى مولا]] * [[اميوجو]] * [[انجوايكس]] * [[انسايو]] * [[اوربانيجا رايوبايكو]] * [[اوربيل ديل كاستيلو]] * [[اوكوايلاس]] * [[اولمايلوس دى مونيو]] * [[اولميدايلو دى روا]] * [[اونيا (بورجوس)|اونيا]] * [[ايبرالوس]] * [[ايبياز دى جواروس]] * [[ايتيرو ديل كاستيلو]] * [[ايسار (بورجوس)|ايسار]] * [[ايستيبار]] * [[بادايلا دى اباجو]] * [[بادايلا دى ارايبا]] * [[بادرونيس دى بوريبا]] * [[بارايو دى مونيو]] * [[بارباديلو دى هيريروس]] * [[بارباديلو ديل بيز]] * [[بارباديلو ديل ميركادو]] * [[بارتايدو دى لا سايرا ان توبايلنا]] * [[باردايلا]] * [[باريوس دى كولينا]] * [[باسكونسايلوس ديل توزو]] * [[بالازويلوس دى لا سايرا]] * [[بالازويلوس دى مونيو]] * [[بالكايوس دى رايبوبايسويرجا]] * [[بالكايوس دى لا سايرا]] * [[بامبلايجا]] * [[بانكوربو]] * [[بانيوس دى فالديرادوس]] * [[بانيويلوس دى باريبا]] * [[باهابون دى اسجويفا]] * [[بايرنايجاس]] * [[باينايلا ترازمونتى]] * [[باينايلا دى لوس بارويكس]] * [[باينايلا دى لوس موروس]] * [[باينيدا تراسمونتى]] * [[باينيدا دى لا سايرا]] * [[برادانوس دى بوريبا]] * [[برادولوينجو]] * [[برازكورتا]] * [[برايفايسكا]] * [[بريسينشيو]] * [[نقاش التصنيف:بلديات بورجوس]] * [[بوجيدو]] * [[بوزا دى لا سال]] * [[بوزو]] * [[بوستو دى بيوريبا]] * [[بونايل]] * [[بوينتيدورا]] * [[بيدروسا دى برينسيبى]] * [[بيدروسا دى دويرو]] * [[بيدروسا دى رايو اوربيل]] * [[بيدروسا ديل بارامو]] * [[بيرال دى ارلانزا]] * [[بيربيرانا]] * [[بيرزوسا دى بويريبا]] * [[بيرلانجاس دى روا]] * [[بيلبايمبر]] * [[بيلورادو]] * [[بينياراندا دى دويرو]] * [[تارداجوس]] * [[تامارون]] * [[تاينايبلاس دى لا سايرا]] * [[تريسباديرنى]] * [[تشيفاس دى سان كليمنتى]] * [[توبار]] * [[توبايلا ديل اجوا]] * [[توبايلا ديل لاجو]] * [[تورتوليس دى اسكويفا]] * [[توردومار]] * [[توريبادرى]] * [[توريجاليندو]] * [[توريسانداينو]] * [[توريكايلا ديل مونتى]] * [[توريلارا]] * [[توسانتوس]] * [[تيجادا]] * [[تيرادايلوس دى اسكويفا]] * [[جارمايلو دى لا فونتى]] * [[جارمايلو كويماندو]] * [[جالباروس]] * [[جرايجالبا]] * [[جرايسالينيا]] * [[جورايسدايكايون دى سان زادورنايل]] * [[جورايسدايكايون دى لارا]] * [[جومايل دى ايزان]] * [[جومايل دى ميركادو]] * [[جونتا دى تراسلالوما]] * [[جونتا دى فايلالبا دى لوسا]] * [[رابانوس]] * [[رابانيرا ديل باينار]] * [[رابى دى لاس كالزاداس]] * [[راينوسو]] * [[رايوكافادو دى لا سايرا]] * [[روا دى دويرو]] * [[روايلا دى رايو فرانكو]] * [[روبلاكيدو دى اباجو]] * [[روبينا]] * [[روجاس]] * [[روكاندايو]] * [[ريبوليدو دى لا تورى]] * [[ريتويرتا]] * [[ريجومايل دى لا سايرا]] * [[ريديكايلا ديل كاماينو]] * [[ريديكايلا ديل كامبو]] * [[ريزموندو]] * [[ريفايلا ديل كامبو]] * [[ريفايلا فاليجيرا]] * [[ريفايلاروز]] * [[زارزوسا دى رايو بيسويرجا]] * [[زازوار]] * [[زايل]] * [[زونييدا]] * [[ساراكاين]] * [[سارجينتيس دى لا لورا]] * [[سالاس دى بويريبا]] * [[سالاس دى لوس انفانتس]] * [[سالدانيا دى بورجوس]] * [[سالينايلاس دى بويريبا]] * [[سان ادريان دى جواروس]] * [[سان خوان ديل مونتى]] * [[سان فايسنت ديل فالى]] * [[سان مارتن دى روبايالس]] * [[سان ماميس دى بورجوس]] * [[سان ميلان دى لارا]] * [[سانتا اولالا دى بيوريبا]] * [[سانتا اينيس (كاستييا و ليون)|سانتا اينيس]] * [[سانتا جاديا ديل كايد]] * [[سانتا سيسيليا]] * [[سانتا كروز دى لا سالكيدا]] * [[سانتا كروز ديل فالى اوربايون]] * [[سانتا ماريا ديل انفايرنو]] * [[سانتا ماريا ديل كامبو]] * [[سانتا ماريا ديل ميركاديلو]] * [[سانتا ماريا رايفاريدوندا]] * [[سانتايبانيز دى اسكويفا]] * [[سانتايبانيز ديل فال]] * [[سانتو دوميجنو دى سايلوس]] * [[سوتايلو دى لا رايبيرا]] * [[سوتراجيرو]] * [[سوتريسجودو]] * [[سوردايلوس]] * [[سوساينوس ديل بارامو]] * [[سولارانا]] * [[سيادونتشا]] * [[سيبريكوس]] * [[سيراتون دى جواروس]] * [[سيريزو دى رايو تايرون]] * [[سيلابيرلاتا]] * [[سيليرويلا دى اباجو]] * [[سيليرويلا دى ارايبا]] * [[فادوكونديس]] * [[فالدوروس]] * [[فالدياندى]] * [[فالديزاتى]] * [[فالرتا دى بويريبا]] * [[فالمالا]] * [[فالويركانيس]] * [[فالى دى اوكا]] * [[فالى دى توبالاينا]] * [[فالى دى زامانزاس]] * [[فالى دى سانتيبانييز]] * [[فالى دى سيدانو]] * [[فالى دى فالديبيزانا]] * [[فالى دى فالديلوشيو]] * [[فالى دى فالديليجوانا]] * [[فالى دى لاس نافاس]] * [[فالى دى لوسا]] * [[فالى دى مانزانيدو]] * [[فالى دى مينا]] * [[فاليجارا]] * [[فاليس دى بالينزويلا]] * [[فايلنيوا]] * [[فراندوفاينيز]] * [[فرسنايلو دى لاس دوينياس]] * [[فرسنو دى رايو تايرون]] * [[فرسنو دى رودايلا]] * [[فرسنيدا دى لا سايرا تايرون]] * [[فرسنينيا]] * [[فونتايوزو]] * [[فوينتيبوريبا]] * [[فوينتيسباينا]] * [[فوينتيسين]] * [[فوينتيلايسندو]] * [[فوينتيلسيسبد]] * [[فوينتيمولاينوس]] * [[فوينتينيبرو]] * [[فيزكاينوس]] * [[فيلاتويلدا]] * [[فيلاجاليجو]] * [[فيلاجونزالو بيديرناليس]] * [[فيلادييجو]] * [[فيلارايزو]] * [[فيلاركايو دى ميراينداد دى كاستيلا لافايجا]] * [[فيلازوبيكويه]] * [[فيلاساندينو]] * [[فيلاسبازا]] * [[فيلاسكوزا دى روا]] * [[فيلاسكوزا لا سومبرايا]] * [[فيلاسور دى هيريروس]] * [[فيلافرانكا اوتيس دى اوكا]] * [[فيلافرويلا]] * [[فيلافيردى ديل مونتى]] * [[فيلافيردى موجاينا]] * [[فيلاكوايران دى لا بويبرا]] * [[فيلاكوايران دى لوس انفانتس]] * [[فيلالبا دى دويرو]] * [[ڤييالبييا دى بورجوس]] * [[ڤييالبيا دى جومييل]] * [[فيلالديمايرو]] * [[فيلالمانزو]] * [[فيلامايدايانايلا]] * [[ڤييامييل دى لا سييررا]] * [[فيلامايور دى تريفاينيو]] * [[فيلامايور دى لوس مونتس]] * [[فيلامبايستايا]] * [[فيلانجوميز]] * [[فيلانيوفا دى ارجانيو]] * [[فيلانيوفا دى تيبا]] * [[فيلانيوفا دى جومايل]] * [[فيلانيوفا دى كارازو]] * [[فيلاهوز]] * [[فيلاييرنو مورجوايلاس]] * [[فيلفيسترى ديل باينار]] * [[فيلورويبو]] * [[فيلوريا دى ريوخا]] * [[فيليجاس]] * [[كابايا]] * [[كاباينس دى اسكوايفا]] * [[كابيزون دى لا سايرا]] * [[كارازو]] * [[كاردينياجايمينو]] * [[كاردينيادايجو]] * [[كاردينييلا رايبايكو]] * [[كارراياس]] * [[كارسيدو دى بورجوس]] * [[كارسيدو دى بيوريبا]] * [[كاساجاريس دى بيوريبا]] * [[كاساجاريس دى لا سايرا]] * [[كاستروجايرز]] * [[كاستريو ديل فال]] * [[كاستيل دى بيونس]] * [[كاستيلانوس دى كاسترو]] * [[كاستيلديلجادو]] * [[كاستيلريلو دى لا راينا]] * [[كاستيلريلو دى لا فيجا]] * [[كاستيلريلو ديرايوبايسويريجا]] * [[كاستيلريلو ماتاجودايوس]] * [[كاليرويجا]] * [[كامبايلو دى اراندا]] * [[كامبلولارا]] * [[كانتابرانا]] * [[كايرويلوس دى كيرفيرا]] * [[كايويلا]] * [[كوبايلو ديل كومبو]] * [[كوبو دى بوريبا]] * [[كوجولوس]] * [[كورونيا ديل كوندى]] * [[كونايشوسا دى لا سايرا]] * [[كونتريراس]] * [[كوندادو دى تريفاينيو]] * [[كويمادا]] * [[كوينتانا ديل بيديو]] * [[كوينتانابالا]] * [[كوينتانابويريبا]] * [[كوينتانار دى لا سايرا]] * [[كوينتانافايديز]] * [[كوينتاناليز]] * [[كوينتاناورتوينو]] * [[كوينتانايلا دى لا ماتا]] * [[كوينتانايلا ديل اجوا ى توردويليس]] * [[كوينتانايلا ديل كوكو]] * [[كوينتانايلا سان جارسيا]] * [[كوينتانايلا فايفار]] * [[كيلادا ديل كاماينو]] * [[لا بويبلا دى اراجونزو]] * [[لا جاليجا]] * [[لا ريفايلا ى اهيدو]] * [[لا سيجويرا دى هازا]] * [[لا فايد دى بويريبا]] * [[لا فايد ى بارايوس]] * [[لا كويفا دى روا]] * [[لا هوررا]] * [[لاس كوينتانايلاس]] * [[لاس هورمازاس]] * [[لوس التوس (مدينه فى بورجوس)]] * [[لوس اوساينس]] * [[لوس باريوس دى بويريبا]] * [[لوس بالباسيس]] * [[ليرما]] * [[مادريجال ديل مونتو]] * [[مادريجاليجو ديل مونتو]] * [[مازويلا]] * [[مامبرايلا دى كاستريجون]] * [[مامبرايلاس دى لارا]] * [[مامولار]] * [[مانسايلاس]] * [[مايرافيتشى]] * [[مايلاجروس]] * [[مودوبار دى لا ايمباريدادا]] * [[مورادايلو دى روا]] * [[موناستيرايو دى رودايلا]] * [[موناستيرايو دى لا سايرا]] * [[مونتورايو]] * [[مونتيروبايو دى لا ديماندا]] * [[مونكالفايلو]] * [[ميداينا دى بومار]] * [[ميراينداد دى رايو اوبايرنا]] * [[ميراينداد دى سوتوسكويفا]] * [[ميراينداد دى فالديبورس]] * [[ميراينداد دى فالديفايلسو]] * [[ميراينداد دى كويستا اورايا]] * [[ميراينداد دى مونتايجا]] * [[ميلجار دى فيرنامينتال]] * [[نافا دى روا]] * [[نافاس دى بيوريبا]] * [[نايلا (مدينه فى بورجوس)]] * [[نيبريدا]] * [[هاكايناس]] * [[هورتايجويلا]] * [[هورنايلوس ديل كاماينو]] * [[هومادا]] * [[هونتاناس]] * [[هونتانجاس]] * [[هونتوريا دى فالديرادوس]] * [[هونتوريا دى لا كانتارا]] * [[هونتوريا ديل باينار]] * [[هويالس دى روا]] * [[هويرتا دى اريبا]] * [[هويرتا دى رى]] * [[هويرميسس]] * [[هيورونس]] * [[يانو دى بويريبا]] </div></td><td class="noviewer navbox-image" rowspan="1" style="width:1px;padding:0 0 0 2px"><div>[[File:Flag Burgos Province.svg|50px|Flag of province of Burgos]]</div></td></tr></table></div>[[Category:Navboxes using background colours]] will show the template collapsed, i.e. hidden apart from its title bar.
  • <div class="navbox-styles">'"`UNIQ--templatestyles-0000000D-QINU`"''"`UNIQ--templatestyles-00000000-QINU`"'</div><div role="navigation" class="navbox" aria-labelledby="بلديات_بورجوس" style="padding:3px"><table class="nowraplinks mw-collapsible expanded navbox-inner" style="border-spacing:0;background:transparent;color:inherit"><tr><th scope="col" class="navbox-title" colspan="3" style="background: #4fc3f7;">'"`UNIQ--templatestyles-0000000B-QINU`"''"`UNIQ--templatestyles-0000000C-QINU`"'<div class="navbar plainlinks hlist navbar-mini"><ul><li class="nv-view">[[قالب:بلديات بورجوس|<abbr title="View this template" style=";background: #4fc3f7;;background:none transparent;border:none;box-shadow:none;padding:0;">v</abbr>]]</li><li class="nv-talk">[[نقاش القالب:بلديات بورجوس|<abbr title="Discuss this template" style=";background: #4fc3f7;;background:none transparent;border:none;box-shadow:none;padding:0;">t</abbr>]]</li><li class="nv-edit">[[Special:EditPage/قالب:بلديات بورجوس|<abbr title="Edit this template" style=";background: #4fc3f7;;background:none transparent;border:none;box-shadow:none;padding:0;">e</abbr>]]</li></ul></div><div id="بلديات_بورجوس" style="font-size:114%;margin:0 4em">[[لستة بلديات بورجوس|بلديات]] [[بورجوس (مقاطعه)|بورجوس]]</div></th></tr><tr><td colspan="2" class="navbox-list navbox-odd hlist" style="width:100%;padding:0"><div style="padding:0 0.25em"> * [[اباخاس]] * [[اجليسياس (مدينه فى بورجوس)]] * [[اجواس كانديداس]] * [[اجوايلار دى بوريبا]] * [[ادرادا دى هازا]] * [[اراندا دى دويرو]] * [[اراندايلا]] * [[اراوزو دى تورى]] * [[اراوزو دى سالسى]] * [[اراوزو دى مايل]] * [[ارايا دى اوكا]] * [[ارايجا]] * [[اركش]] * [[ارلانزون]] * [[ارينايلاس دى رايوبايسويرجا]] * [[اسباينوزا دى كيرفيرا]] * [[اسباينوزا دى لوس مونتيروس]] * [[اسباينوزا ديل كاماينو]] * [[افيلانوسا دى ماونيو]] * [[اكلسياربيا]] * [[البايلوس]] * [[التابلى]] * [[الفوز دى برايسيا]] * [[الفوز دى سانتا جاديا]] * [[الفوز دى كوانتاناديناياس]] * [[الكوكيرو دى مولا]] * [[اميوجو]] * [[انجوايكس]] * [[انسايو]] * [[اوربانيجا رايوبايكو]] * [[اوربيل ديل كاستيلو]] * [[اوكوايلاس]] * [[اولمايلوس دى مونيو]] * [[اولميدايلو دى روا]] * [[اونيا (بورجوس)|اونيا]] * [[ايبرالوس]] * [[ايبياز دى جواروس]] * [[ايتيرو ديل كاستيلو]] * [[ايسار (بورجوس)|ايسار]] * [[ايستيبار]] * [[بادايلا دى اباجو]] * [[بادايلا دى ارايبا]] * [[بادرونيس دى بوريبا]] * [[بارايو دى مونيو]] * [[بارباديلو دى هيريروس]] * [[بارباديلو ديل بيز]] * [[بارباديلو ديل ميركادو]] * [[بارتايدو دى لا سايرا ان توبايلنا]] * [[باردايلا]] * [[باريوس دى كولينا]] * [[باسكونسايلوس ديل توزو]] * [[بالازويلوس دى لا سايرا]] * [[بالازويلوس دى مونيو]] * [[بالكايوس دى رايبوبايسويرجا]] * [[بالكايوس دى لا سايرا]] * [[بامبلايجا]] * [[بانكوربو]] * [[بانيوس دى فالديرادوس]] * [[بانيويلوس دى باريبا]] * [[باهابون دى اسجويفا]] * [[بايرنايجاس]] * [[باينايلا ترازمونتى]] * [[باينايلا دى لوس بارويكس]] * [[باينايلا دى لوس موروس]] * [[باينيدا تراسمونتى]] * [[باينيدا دى لا سايرا]] * [[برادانوس دى بوريبا]] * [[برادولوينجو]] * [[برازكورتا]] * [[برايفايسكا]] * [[بريسينشيو]] * [[نقاش التصنيف:بلديات بورجوس]] * [[بوجيدو]] * [[بوزا دى لا سال]] * [[بوزو]] * [[بوستو دى بيوريبا]] * [[بونايل]] * [[بوينتيدورا]] * [[بيدروسا دى برينسيبى]] * [[بيدروسا دى دويرو]] * [[بيدروسا دى رايو اوربيل]] * [[بيدروسا ديل بارامو]] * [[بيرال دى ارلانزا]] * [[بيربيرانا]] * [[بيرزوسا دى بويريبا]] * [[بيرلانجاس دى روا]] * [[بيلبايمبر]] * [[بيلورادو]] * [[بينياراندا دى دويرو]] * [[تارداجوس]] * [[تامارون]] * [[تاينايبلاس دى لا سايرا]] * [[تريسباديرنى]] * [[تشيفاس دى سان كليمنتى]] * [[توبار]] * [[توبايلا ديل اجوا]] * [[توبايلا ديل لاجو]] * [[تورتوليس دى اسكويفا]] * [[توردومار]] * [[توريبادرى]] * [[توريجاليندو]] * [[توريسانداينو]] * [[توريكايلا ديل مونتى]] * [[توريلارا]] * [[توسانتوس]] * [[تيجادا]] * [[تيرادايلوس دى اسكويفا]] * [[جارمايلو دى لا فونتى]] * [[جارمايلو كويماندو]] * [[جالباروس]] * [[جرايجالبا]] * [[جرايسالينيا]] * [[جورايسدايكايون دى سان زادورنايل]] * [[جورايسدايكايون دى لارا]] * [[جومايل دى ايزان]] * [[جومايل دى ميركادو]] * [[جونتا دى تراسلالوما]] * [[جونتا دى فايلالبا دى لوسا]] * [[رابانوس]] * [[رابانيرا ديل باينار]] * [[رابى دى لاس كالزاداس]] * [[راينوسو]] * [[رايوكافادو دى لا سايرا]] * [[روا دى دويرو]] * [[روايلا دى رايو فرانكو]] * [[روبلاكيدو دى اباجو]] * [[روبينا]] * [[روجاس]] * [[روكاندايو]] * [[ريبوليدو دى لا تورى]] * [[ريتويرتا]] * [[ريجومايل دى لا سايرا]] * [[ريديكايلا ديل كاماينو]] * [[ريديكايلا ديل كامبو]] * [[ريزموندو]] * [[ريفايلا ديل كامبو]] * [[ريفايلا فاليجيرا]] * [[ريفايلاروز]] * [[زارزوسا دى رايو بيسويرجا]] * [[زازوار]] * [[زايل]] * [[زونييدا]] * [[ساراكاين]] * [[سارجينتيس دى لا لورا]] * [[سالاس دى بويريبا]] * [[سالاس دى لوس انفانتس]] * [[سالدانيا دى بورجوس]] * [[سالينايلاس دى بويريبا]] * [[سان ادريان دى جواروس]] * [[سان خوان ديل مونتى]] * [[سان فايسنت ديل فالى]] * [[سان مارتن دى روبايالس]] * [[سان ماميس دى بورجوس]] * [[سان ميلان دى لارا]] * [[سانتا اولالا دى بيوريبا]] * [[سانتا اينيس (كاستييا و ليون)|سانتا اينيس]] * [[سانتا جاديا ديل كايد]] * [[سانتا سيسيليا]] * [[سانتا كروز دى لا سالكيدا]] * [[سانتا كروز ديل فالى اوربايون]] * [[سانتا ماريا ديل انفايرنو]] * [[سانتا ماريا ديل كامبو]] * [[سانتا ماريا ديل ميركاديلو]] * [[سانتا ماريا رايفاريدوندا]] * [[سانتايبانيز دى اسكويفا]] * [[سانتايبانيز ديل فال]] * [[سانتو دوميجنو دى سايلوس]] * [[سوتايلو دى لا رايبيرا]] * [[سوتراجيرو]] * [[سوتريسجودو]] * [[سوردايلوس]] * [[سوساينوس ديل بارامو]] * [[سولارانا]] * [[سيادونتشا]] * [[سيبريكوس]] * [[سيراتون دى جواروس]] * [[سيريزو دى رايو تايرون]] * [[سيلابيرلاتا]] * [[سيليرويلا دى اباجو]] * [[سيليرويلا دى ارايبا]] * [[فادوكونديس]] * [[فالدوروس]] * [[فالدياندى]] * [[فالديزاتى]] * [[فالرتا دى بويريبا]] * [[فالمالا]] * [[فالويركانيس]] * [[فالى دى اوكا]] * [[فالى دى توبالاينا]] * [[فالى دى زامانزاس]] * [[فالى دى سانتيبانييز]] * [[فالى دى سيدانو]] * [[فالى دى فالديبيزانا]] * [[فالى دى فالديلوشيو]] * [[فالى دى فالديليجوانا]] * [[فالى دى لاس نافاس]] * [[فالى دى لوسا]] * [[فالى دى مانزانيدو]] * [[فالى دى مينا]] * [[فاليجارا]] * [[فاليس دى بالينزويلا]] * [[فايلنيوا]] * [[فراندوفاينيز]] * [[فرسنايلو دى لاس دوينياس]] * [[فرسنو دى رايو تايرون]] * [[فرسنو دى رودايلا]] * [[فرسنيدا دى لا سايرا تايرون]] * [[فرسنينيا]] * [[فونتايوزو]] * [[فوينتيبوريبا]] * [[فوينتيسباينا]] * [[فوينتيسين]] * [[فوينتيلايسندو]] * [[فوينتيلسيسبد]] * [[فوينتيمولاينوس]] * [[فوينتينيبرو]] * [[فيزكاينوس]] * [[فيلاتويلدا]] * [[فيلاجاليجو]] * [[فيلاجونزالو بيديرناليس]] * [[فيلادييجو]] * [[فيلارايزو]] * [[فيلاركايو دى ميراينداد دى كاستيلا لافايجا]] * [[فيلازوبيكويه]] * [[فيلاساندينو]] * [[فيلاسبازا]] * [[فيلاسكوزا دى روا]] * [[فيلاسكوزا لا سومبرايا]] * [[فيلاسور دى هيريروس]] * [[فيلافرانكا اوتيس دى اوكا]] * [[فيلافرويلا]] * [[فيلافيردى ديل مونتى]] * [[فيلافيردى موجاينا]] * [[فيلاكوايران دى لا بويبرا]] * [[فيلاكوايران دى لوس انفانتس]] * [[فيلالبا دى دويرو]] * [[ڤييالبييا دى بورجوس]] * [[ڤييالبيا دى جومييل]] * [[فيلالديمايرو]] * [[فيلالمانزو]] * [[فيلامايدايانايلا]] * [[ڤييامييل دى لا سييررا]] * [[فيلامايور دى تريفاينيو]] * [[فيلامايور دى لوس مونتس]] * [[فيلامبايستايا]] * [[فيلانجوميز]] * [[فيلانيوفا دى ارجانيو]] * [[فيلانيوفا دى تيبا]] * [[فيلانيوفا دى جومايل]] * [[فيلانيوفا دى كارازو]] * [[فيلاهوز]] * [[فيلاييرنو مورجوايلاس]] * [[فيلفيسترى ديل باينار]] * [[فيلورويبو]] * [[فيلوريا دى ريوخا]] * [[فيليجاس]] * [[كابايا]] * [[كاباينس دى اسكوايفا]] * [[كابيزون دى لا سايرا]] * [[كارازو]] * [[كاردينياجايمينو]] * [[كاردينيادايجو]] * [[كاردينييلا رايبايكو]] * [[كارراياس]] * [[كارسيدو دى بورجوس]] * [[كارسيدو دى بيوريبا]] * [[كاساجاريس دى بيوريبا]] * [[كاساجاريس دى لا سايرا]] * [[كاستروجايرز]] * [[كاستريو ديل فال]] * [[كاستيل دى بيونس]] * [[كاستيلانوس دى كاسترو]] * [[كاستيلديلجادو]] * [[كاستيلريلو دى لا راينا]] * [[كاستيلريلو دى لا فيجا]] * [[كاستيلريلو ديرايوبايسويريجا]] * [[كاستيلريلو ماتاجودايوس]] * [[كاليرويجا]] * [[كامبايلو دى اراندا]] * [[كامبلولارا]] * [[كانتابرانا]] * [[كايرويلوس دى كيرفيرا]] * [[كايويلا]] * [[كوبايلو ديل كومبو]] * [[كوبو دى بوريبا]] * [[كوجولوس]] * [[كورونيا ديل كوندى]] * [[كونايشوسا دى لا سايرا]] * [[كونتريراس]] * [[كوندادو دى تريفاينيو]] * [[كويمادا]] * [[كوينتانا ديل بيديو]] * [[كوينتانابالا]] * [[كوينتانابويريبا]] * [[كوينتانار دى لا سايرا]] * [[كوينتانافايديز]] * [[كوينتاناليز]] * [[كوينتاناورتوينو]] * [[كوينتانايلا دى لا ماتا]] * [[كوينتانايلا ديل اجوا ى توردويليس]] * [[كوينتانايلا ديل كوكو]] * [[كوينتانايلا سان جارسيا]] * [[كوينتانايلا فايفار]] * [[كيلادا ديل كاماينو]] * [[لا بويبلا دى اراجونزو]] * [[لا جاليجا]] * [[لا ريفايلا ى اهيدو]] * [[لا سيجويرا دى هازا]] * [[لا فايد دى بويريبا]] * [[لا فايد ى بارايوس]] * [[لا كويفا دى روا]] * [[لا هوررا]] * [[لاس كوينتانايلاس]] * [[لاس هورمازاس]] * [[لوس التوس (مدينه فى بورجوس)]] * [[لوس اوساينس]] * [[لوس باريوس دى بويريبا]] * [[لوس بالباسيس]] * [[ليرما]] * [[مادريجال ديل مونتو]] * [[مادريجاليجو ديل مونتو]] * [[مازويلا]] * [[مامبرايلا دى كاستريجون]] * [[مامبرايلاس دى لارا]] * [[مامولار]] * [[مانسايلاس]] * [[مايرافيتشى]] * [[مايلاجروس]] * [[مودوبار دى لا ايمباريدادا]] * [[مورادايلو دى روا]] * [[موناستيرايو دى رودايلا]] * [[موناستيرايو دى لا سايرا]] * [[مونتورايو]] * [[مونتيروبايو دى لا ديماندا]] * [[مونكالفايلو]] * [[ميداينا دى بومار]] * [[ميراينداد دى رايو اوبايرنا]] * [[ميراينداد دى سوتوسكويفا]] * [[ميراينداد دى فالديبورس]] * [[ميراينداد دى فالديفايلسو]] * [[ميراينداد دى كويستا اورايا]] * [[ميراينداد دى مونتايجا]] * [[ميلجار دى فيرنامينتال]] * [[نافا دى روا]] * [[نافاس دى بيوريبا]] * [[نايلا (مدينه فى بورجوس)]] * [[نيبريدا]] * [[هاكايناس]] * [[هورتايجويلا]] * [[هورنايلوس ديل كاماينو]] * [[هومادا]] * [[هونتاناس]] * [[هونتانجاس]] * [[هونتوريا دى فالديرادوس]] * [[هونتوريا دى لا كانتارا]] * [[هونتوريا ديل باينار]] * [[هويالس دى روا]] * [[هويرتا دى اريبا]] * [[هويرتا دى رى]] * [[هويرميسس]] * [[هيورونس]] * [[يانو دى بويريبا]] </div></td><td class="noviewer navbox-image" rowspan="1" style="width:1px;padding:0 0 0 2px"><div>[[File:Flag Burgos Province.svg|50px|Flag of province of Burgos]]</div></td></tr></table></div>[[Category:Navboxes using background colours]] will show the template expanded, i.e. fully visible.